Elektromagnetické měniče, přenos informací pomocí elmg. vln

Elektromagnetické měniče, přenos informací pomocí elmg. vln: mikrofon, reproduktor; přenos akustického signálu pomocí amplitudově modulovaného elektromagnetického vlnění – vysílač, přijímač s přímím a nepřímím zesílením signálu; frekvenční modulace; princip televize.

Elektroakustické měniče
Mikrofon – mění zvukový signál na signál elektrický.
Odporový mikrofon – uhlíková zrna jsou stlačována membránou a mění se tak jejich odpor, stejnosměrný I
Elektrodynamický mikrofon – pomocí membrány je chvění přenášeno na cívku, v jejímž okolí je stálý
magnet. Dochází k elektromagnetické indukci, vzniká střídavé napětí se stejným průběhem jako akustický signál. (na stejném principu pracuje i přenoska gramofonu)

Reproduktor
Elektrodynamický reproduktor je založen na stejném principu jako mikrofon, ale funkce je opačná. Proud,
odpovídající elektrickému signálu prochází kmitací cívkou, která se v magnetickém poli rozkmitá. Její pohyb je přenášen na membránu, která budí zvuk.

Přenos akustického signálu
radiokomunikační soustava se skládá např. z: mikrofon, vysílač, přijímač, reproduktor
akustický signál (100 Hz – 16 kHz)

Vysílač
obsahuje generátor elektromagnetických kmitů (oscilátor), který je zdrojem kmitů o vysoké frekvenci, která tvoří tzv. nosnou frekvenci vysílače. Další součástí je modulátor, v němž se uskutečňuje modulace nosné frekvence akustickým signálem nízké frekvence. Pro rozhlasové vysílání se užívají dva druhy modulace:
1. Amplitudová modulace (na DV, SV, KV) – mění se amplituda nosné vlny.
2. Frekvenční modulace (na VKV) – amplituda je konstantní, mění se jejich frekvence.
Koncový stupeň vysílače zesiluje vysokofrekvenční signál na potřebný výkon, který je vysílací anténou vyzářen do prostoru. Antény jsou obvykle půlvlnné dipóly.

Přijímač
Vstupní částí přijímače je anténa (dipól). Elektromagnetické vlnění budí v anténě kmitání s velice malou amplitudou napětí. Anténa je spojena s laditelným oscilačním obvodem (kondenzátor s proměnným odporem). Dochází k rezonančnímu zesílení přijatého signálu vysokofrekvenčním zesilovačem, v demodulátoru se oddělí akustický signál od nosné vlny (pomocí diody). V koncovém nízkofrekvenčním zesilovači je akustický signál zesílen a přiveden do reproduktoru.

Princip televize
Obrazový signál vzniká v kameře rozložením obrazu na sled řádek (625 řádek, 50obr./sec.), obrazový signál je doplněn synchronizačními impulsy. TV vysílače pracují v pásmu VKV, k přenosu video signálu je užita amplitudová modulace, zvuk je přenášen modulací frekvenční

Zesílený video signál se demoduluje a po zesílení obrazovým zesilovačem se přivádí na řídící elektrodu televizní obrazovky. Potenciál elektrody se mění a tím je ovlivňován proud elektronů, které dopadají na stínítko a způsobují její záření. Pohybující se elektronový paprsek vykresluje na stínítku řádky a vzniká obraz.
Barevná informace je doplňována tak, že se vychází z toho, že každá barva je složená ze tří základních (červené, modré a zelené).

Hodnocení referátu Elektromagnetické měniče, přenos informací pomocí elmg. vln

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. březen 2008
  6 022×
  393 slov

Komentáře k referátu Elektromagnetické měniče, přenos informací pomocí elmg. vln