Postavení Země ve Vesmíru

Země je velmi odlišná od jakýchkoli nám známých planet. Především je domovem miliónů a miliónů různých druhů rostlin a živočichů s rozměry od mikrobů až po obrovská zvířata měřící až 27 metrů. Zrodila se jako žhavá koule roztavených skal asi před 4,6 miliardy roků. Povrch se časem ochladil a vytvořila se pevná kůra. Od té doby se neustále mění. Souše, respektive kontinenty dnes zabírají skoro 1 /3 zemského povrchu. Více než 2 /3 povrchu jsou zality vodou moří a oceánů. Země je jednou z devíti planet Sluneční soustavy ( v pořadí třetí od Slunce ) a Slunce je jen jednou z dvou set miliard hvězd naší Galaxie, kterou nazýváme Mléčná dráha, nebo jen Galaxie. Země má pro člověka velmi unikátní postavení, protože na jakékoli jiné nám známé planetě by dokázal přežít jen velmi těžko. Ať už kvůli příliš vysoké či nízké teplotě, nebo nedýchatelné, či dokonce žádné, atmosféře. Teď uvedu několik rozdílů a shod mezi Zemí a jejími sousedy: Venuší a Marsem, u kterých jsou rozdíly méně markantní než u vzdálenějších planet Sluneční soustavy, ale i přes to jsou dosti značné.

Rozdíl Venuše Země Mars
Průměrná teplota 480°C 15°C -23°C
Atmosféra CO2, mlha Co2, O2 , ... prach, plynný CO2
Oběh kolem S. 224 dní 17 hod 365 dní 6 hod 687 dní
Rotace kolem vl. osy 243 dní 4 hod 23 hod 56 min 24 hod 37 min
Družice 0 Měsíc Phobos, Deimos
Rovníkový průměr 12 104 km 12 756 km 6 794km

Splolečné znaky ale také mají. Všechny tři planety jsou převážně kamenité a mají atmosféru. Mars byl vidět zrovna tento rok téměř celý srpen jako načervenalá hvězda a Venuši je možno vidět na obloze jak v noci jako Večernici, tak i při východu Slunce jako Jitřenku.

Hodnocení referátu Postavení Země ve Vesmíru

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. červen 2008
  5 529×
  285 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Postavení Země ve Vesmíru