Proudění kapalin

1.
- kapaliny a plyny mají řadu společných vlastností, nazýváme je: TEKUTINY

- aby mezi dvěma místy nastalo proudění tekutiny, musí být mezi těmito místy v tekutině rozdíl tlaku.

- využití: dříve- na vodních kolech
nyní- ve vodních elektrárnách, pohon raketových motorů, letectví

- Pro usměrněný pohyb užíváme název: PROUDĚNÍ

- ta část fyziky, která zkoumá příčinny proudění se nazývá: DYNAMIKA TEKUTIN

- při popisu proudění tekutin užíváme: PROUDNICE

2.
- Jednotlivé částečky tekutin nemůžeme přímo sledovat. Rozprášíme- li však drobné částečky nějaké látky ( např. hliníkový nebo korkový prášek ) ve vodě můžeme podle jejich pohybu sledovat pohyb částeček kapaliny. Pyliny tvoří na vodě určité čáry. Čára po které se pohybují částečky se nazývá PROUDNICE nebo PROUDOVÁ ČÁRA.

3.
- Je- li proudění ustálené, musí každým průřezem trubice protéci stejný objem
V1 = V2

- Kolikrát MENŠÍ je průřez trubice, tolikrát je VĚTŠÍ rychlostí proudí tekutina při ustálenem proudění.
( ALE SOUČASTNĚ POKLESNE TLAK !!! )

- je- li trubice vodorovná a má- li v jednom místě průřez S1 a v jiném zase průřez S2 musí proudící voda v těchto místech mít různé rychlosti.

- Součin průřezu a rychlosti při ustáleném proudění dané tekutiny je stálý.

4.
- Při ustáleném proudění kapaliny trubicí o různý průřezech je v místech větší rychlosti proudění menších tlak, v místech menší rychlosti proudění větší tlak.

Hodnocení referátu Proudění kapalin

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. srpen 2008
  4 212×
  204 slov

Komentáře k referátu Proudění kapalin