Soustava SI

Soustava SI je mezinárodní soustava jednotek.(Systéme Internationál ď Unités)

Zákonné měřící jednotky:
1. základní jednotky SI
2. odvozené jednotky SI
3. doplňkové jednotky SI
4. násobky a díly jednotek SI
5. vedlejší jednotky

Základní jednotky SI
název značka název značka
metr ( m ) délka a,b,l
kilogram ( kg ) hmotnost m
sekunda ( s ) čas t
ampér ( A ) elektrický proud I
kelvin ( K ) teplota T
mol ( mol ) látkové množství n
kandela ( cd ) svítivost I

Doplňkové jednotky SI
Radián ( rad ) rovinný úhel a,b
Steradián ( sr ) prostorový úhel w

Odvozené jednotky SI
Jsou odvozovány pomocí definičních vztahů ze základních, popř. doplňkových jednotek.Některé odvozené jednotky mají svůj název ( coulomb, farad, henry, hertz, …. )

Násobky a díly jednotek SI
Tvoří se pomocí normalizovaných předpon:
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
mili m 10-3
micro m 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12

Vedlejší jednotky
Používají se z praktických důvodů, například litr, tuna, minuta, hodina, den

Hodnocení referátu Soustava SI

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. leden 2008
  4 604×
  135 slov

Komentáře k referátu Soustava SI