Podřadný souvětný vztah

Souvětí podřadné vzniká, jestliže je větný člen vyjádřen vedlejší větou. Vedlejší věty se pak označují podle toho, jakým jsou větným členem své věty řídící

  • přívlastkové (Vrať mně knihu, kterou jsem ti půjčil.)
  • předmětné (Všiml si, že ho sledují. Nevím, kdy se vrátím.)
  • příslovečné (Byl rád, když ho našel.)
  • doplňkové (Našel ho, jak leží na zemi.)
  • podmětné (Zdá se, že někdo jde.)
  • přísudkové (Nejsem ten, za koho mě máte.)

Přítomnost podřadného souvětného vztahu ve větě ještě neznamená, že jde o souvětí podřadné. I souvětí s vedlejší větou nebo větami může totiž být souřadné, jestliže má alespoň dvě věty hlavní: Řekl, že rozumí, a odešel.

Vedlejší věty mohou být připojeny k řídící spojkami, věty spojkové vztažnými zájmeny a příslovci věty vztažné

Spojky nejsou větným členem, zatímco vztažná zájmena a příslovce ano.

Někdy má sice věta formu věty vedlejší, avšak po obsahové stránce není mezi ní a větou, k níž je takto formálně připojena, vztah podřadnosti. Takové věty se nazývají nepravé věty vedlejší. Mezi nimi a větou, k níž jsou formálně připojeny, je vztah koordinace nebo prostá souvislost. Podle spojovacího výrazu jsou vztažné a spojkové.

Vztažné věty jsou uvedeny vztažným zájmenem „který“ (Ulicí jel cyklista, který porazil starou ženu.) a „což“, popřípadě „přičemž“, „načež“ apod. (Nedodrželi bezpečnostní předpisy, což se jim nevyplatilo. Byly otevřeny hranice, načež došlo k turistické invazi.)

Spojkové věty jsou podle spojky:

  • nepravé věty účelové (Cesta prudce stoupá, aby vzápětí opět klesala do údolí.)
  • podmínkové (Jestliže dříve zimy přinášely hodně vláhy, v posledních letech jsou spíše suché.)
  • časové (Zatímco dříve bývaly zimy tuhé, v poslední době jsou spíše mírné.)

Tyto věty jsou spjaty vztahem v podstatě koordinačním s odstínem srovnávaní, konfrontace a označují se proto jako věty kontrastně srovnávací, konfrontační.

Nepravé vedlejší věty jsou oblíbeným výrazovým prostředkem především stylu publicistického, protože vyhovují jeho snaze o těsnost, sevřenost vyjádření. V odborném stylu se využívá (z téhož důvodu) především nepravých vedlejších vět vztažných.

Hodnocení referátu Podřadný souvětný vztah

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. listopad 2007
  6 578×
  311 slov

Komentáře k referátu Podřadný souvětný vztah