Gramatika

Referáty z českého jazyka zabývající se gramatikou neboli mluvnicí. Mluvnicí rozumíme soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v jazyce. Gramatika zahrnuje tvarosloví (morfologii) a skladbu (syntax).

Název referátu Slov Přidáno Přečteno Hodnocení
Aktuální (kontextové) členění výpovědi 122 01.11.2007 7 635× hvězda hvězda hvězda   
Čeština a její útvary 173 26.11.2007 9 498× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Čeština - vzájemný vztah slov 551 01.08.2008 17 182× hvězda hvězda hvězda   
Fonetika, fonologie 313 12.06.2017 2 152× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Funkční styly a slohotvorní činitelé 847 04.04.2008 24 954× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Funkční styly spisovného jazyka 267 10.09.2008 35 913× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Homofony a homonyma 50 01.06.2008 10 057× hvězda hvězda půl hvězdy   
Hypersyntax (skladba textu) 324 06.07.2007 7 743× hvězda hvězda hvězda   
Indoevropské jazyky 63 27.07.2007 8 340× hvězda hvězda hvězda   
Jazyk a jeho útvary 159 09.09.2008 9 378× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Jazyk a racionální studium textů 277 23.10.2007 6 291× hvězda hvězda    
Jazyk spisovný a útvary nespisovné 238 10.08.2008 12 815× hvězda hvězda půl hvězdy   
Jazyková kultura 453 10.03.2008 11 811× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jazyková kultura, norma, kodifikace 302 24.08.2007 9 088× hvězda hvězda hvězda   
Jazykověda a její disciplíny 127 05.09.2007 8 592× hvězda hvězda půl hvězdy   
Lingvistické disciplíny 196 03.07.2007 6 804× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Morfologie (tvarosloví) 979 26.05.2017 4 294× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Odborný styl 685 23.07.2008 30 305× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Odchylky od pravidelné větné skladby 439 12.11.2007 28 715× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Odchylky od pravidelné větné stavby 182 27.07.2007 12 602× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Osobní jména 191 27.07.2007 9 731× hvězda hvězda    
Podřadný souvětný vztah 311 25.11.2007 6 509× hvězda hvězda hvězda   
Podstatná jména 224 13.03.2008 12 514× hvězda hvězda hvězda   
Polovětné konstrukce 140 07.07.2007 11 226× hvězda hvězda hvězda   
Přípona -ura 18 07.12.2007 4 795× hvězda hvězda půl hvězdy   
Psaní čárky ve větě jednoduché 498 29.09.2007 12 000× hvězda hvězda hvězda   
Psaní odborného textu 284 16.10.2007 7 716× hvězda hvězda hvězda   
Původ a vývoj českého jazyka 653 27.02.2008 16 625× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Původ a vývoj jazyka 691 08.08.2008 8 863× hvězda hvězda hvězda   
Shoda přísudku s podmětem 327 30.12.2007 6 659× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Shoda přísudku s podmětem 929 13.10.2007 13 836× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Slohové rozvrstvení jazykových prostředků 305 20.04.2008 19 890× hvězda hvězda půl hvězdy   
Slohové útvary a postupy 295 28.09.2008 88 731× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Slohové útvary jednotlivých funkčních stylů, slohové postupy 1 111 24.11.2007 301 012× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Slovenština ve srovnání s češtinou 429 22.04.2008 8 646× hvězda hvězda půl hvězdy   
Slovníček pojmů 111 07.10.2007 6 126× hvězda hvězda hvězda   
Slovníky 92 22.12.2007 5 113× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Souřadné spojení vět 441 02.11.2007 17 751× hvězda hvězda hvězda   
Souvětí souřadné 107 05.02.2008 9 984× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Spodoba znělosti 119 28.10.2007 25 547× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Styl odborný a jeho útvary 363 07.04.2008 16 212× hvězda hvězda půl hvězdy   
Stylistika 668 13.05.2017 3 907× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Syntax (skladba) 1 077 14.05.2017 5 378× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Tvoření slov 124 03.12.2007 9 679× hvězda hvězda půl hvězdy   
Tvoření slov 541 29.04.2017 4 818× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Vedlejší věty 604 12.01.2009 17 751× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Větné členy 647 28.08.2007 40 981× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti, věty podle členitosti 308 29.01.2008 8 997× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj slovní zásoby, obohacování slovní zásoby češtiny 368 09.12.2007 13 790× hvězda hvězda hvězda   
Vývojové tendence ve slovní zásobě současné češtiny 214 02.08.2007 6 867× hvězda hvězda hvězda