Aktuální (kontextové) členění výpovědi

Aktuální (kontextové) členění výpovědi = postavení výpovědi v souvislém textu. Výpověď lze rozčlenit na dvě části : východisko a jádro výpovědi. Východisko, je to co je již známé ze souvislosti, z čeho vycházíme při tvorbě jádra. Jádro je nová, hlavní část sdělení, tj. to co chceme sdělit.
Ve větě rozlišujeme pořad objektivní a subjektivní. Objektivní (V-J) prvně východisko, potom jádro, v běžné oznamovací větě bez citového zabarvení. V běžné oznamovací větě je jádro výpovědi na konci věty (je tam i větný přízvuk). Východisko nemusí být vyjádřené (může být srozumitelné z předchozích vět, může být společné více větám.
Pořad subjektivní je takový pořad, kde je prvně jádro výpovědi a potom teprve východisko. V češtině běžné pouze u vět citově zabarvených, když chceme něco zdůraznit

Hodnocení referátu Aktuální (kontextové) členění výpovědi

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. listopad 2007
  7 670×
  122 slov

Komentáře k referátu Aktuální (kontextové) členění výpovědi