Spodoba znělosti

Spodoba znělosti je jev, ke kterému dochází tam, kde se vedle sebe setká souhláska znělá s neznělou. Obě souhlásky vyslovíme zněle nebo nezněle podle toho, jaká je druhá v pořadí.

Souhlásky, při jejichž výslovnosti se hlasivky chvějí, jsou znělé, ostatní jsou neznělé.

Znělé a neznělé souhlásky tvoří páry:

ZNĚLÉ NEZNĚLÉ

b p

v f

d t

ď ´t

z s

ž š

g k

h ch

Pouze znělé jsou r, l, m, n , ń, j

Pouze neznělé jsou c, č

ř je znělé, má-li v sousedství samohlásky: řepa, kořen nebo souhlásku znělou: dřevo, břeh, neznělé je v sousedství neznělých souhlásek: tři, křoví a na konci slov: keř, pepř

 

SBírala-> [zbírala]

s- neznělá

b- znělá

^^^^

ZNĚLÁ

 

Hodnocení referátu Spodoba znělosti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. říjen 2007
  25 582×
  119 slov

Komentáře k referátu Spodoba znělosti

Marie
Konečně něco rozumného a přehledného.