Odchylky od pravidelné větné stavby

Odchylky, které nepovažujeme za chyby

1. Elipsa(výpustka) – nevyjádření(vynechání) slova nebo věty, která jinak do větného schématu patří. Nesmí to bránit srozumitelnosti. (Vlak odjíždí v šest (hodin) padesát (minut)). Elipsa je běžná pro mluvenou řeč.
2. Apoziopeze (nedokončená výpověď). Může být buď mluvčím chtěná (motivovaná) – Vypadni nebo.. nebo nemotivovaná – výpověď je přerušena někým jiným, třeba partnerem v dialogu (Nechci to slyšet.)
3. Atrakce (skladební spodoba) – používá se v ustálených vyjádřeních (Je širší než delší – správně má být než dlouhý)

Odchylky, které jsou syntaktickými chybami

1. Anakolut (vyšinutí z větné stavby) – začneme jednu větnou konstrukce, přerušíme jí a přejdeme k jiné. (Člověk, když není opatrný, hned se mu něco ztratí – správně Člověku, když není opatrný se hned něco ztratí.)
2. Zeugma (nedbání, zanedbání dvojí vazby) – dva větné členy se spojují jednou vazbou, ačkoli každý vyžaduje jinou vazbu (Národ chtěl a volal po nové vládě – správně Národ chtěl novou vládu(4.p) a volal po ní(6.p.))
3. Kontaminace (směšování, křížení vazeb) – správná vazba je směněna s jinou, převzatou od slova podobného významu. (cenit si něco – vážit si něčeho = cenit si něčeho)

Hodnocení referátu Odchylky od pravidelné větné stavby

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. červenec 2007
  12 604×
  182 slov

Komentáře k referátu Odchylky od pravidelné větné stavby

kokot123
je to totlani p******* ¨