Podstatná jména

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí a samostatných názvy dějů, vlastností a vztahů.
Názvy osob, zvířat a věcí označují to, co je hmotné, co je tvořeno hmotou. Nazývají se podstatná jména konkrétní.
Názvy vlastností, dějů a vztahů označují to, co je nehmotné. Nazývají se podstatná jména abstraktní.
Podstatná jména konkrétní jsou obecná a vlastní.
Vlastní označují jednu určitou osobu, jedno určité zvíře, jednu určitou věc.
Obecná neoznačují osobu, zvíře nebo věc, nýbrž označují je obecně, znamenají kteroukoli osobu, zvíře nebo věc toho druhu.

U podstatných jmen rozeznáváme trojí rod:

mužský - ženský - střední

Rod mužský ještě dělíme podle životnosti na rod mužský životný a rod mužský neživotný.

Podstatná jména mají zpravidla dvojí číslo:

jednotné - množné

Některá podstatná jména mají tvary čísla jednotného, ale znamenají více věcí téhož druhu. Jsou to podstatná jména hromadná. Bývají tvořena zejména koncovkou -í (jehličí), a příponami -oví (křoví), -stvo (lidstvo),
-ctvo (rolnictvo), -ina (chudina).
Některá podstatná jména mají zpravidla tvar čísla jednotného a označují jimi jak část, tak i celek, tedy látku samu bez zřetele na množství (dřevo, mouka, voda, železo); nazývají se podstatná jména látková.
Jejich tvary čísla množného mají jiný slovní význam, např. (dřeva = různé druhy dřeva), (vody = minerální), (dvě vody = dvě sklenice vody) apod.
Některá podstatná jména mají tvar čísla množného, a to tehdy, když označují jednu věc (dveře, zprávy, Čechy). Nazývají se podstatná jména pomnožná.

Hodnocení referátu Podstatná jména

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. březen 2008
  12 628×
  224 slov

Komentáře k referátu Podstatná jména

miska
dikes pomohlo mi to na test :-*
ucitelka havrdova
no pro ty deti bys te to mohli vylepsit