Osobní jména

- Osobní jména patří do skupiny vlastních jmen.
- Osobní jména jsou jména pro osoby.
- Vlastní jména se nezahrnují do celkové slovní zásoby, protože nemají obecný význam.
- Pravopis osobních jmen má tyto základní pravidla:
· Jména pocházející z jazyků, které používají latinskou abecedu se většinou píší původním pravopisem(Ludwig, van Beethoven, Daniel Defoe, Othello, Manon Lescaut).
· U jmen některých známých historických osobností se používá zažitého českého pravopisu(Kryštof Kolumbus, Mikuláš Koperník)
· Jména osob, které pocházejí z jazyků nepoužívajících latinky, se používá přepis podle zavedených transkripčních pravidel(Alexandr Sergejevič Puškin, Mahátmá Gándhí).
- Cizí osobní jména se obvykle skloňují jako jiná podstatná jména podle svého rodu a zakončení(Kipling – pán, May – muž, Zola - předseda)
- Slovanská jména, která jsou původem přídavná jména se skloňují jako česká přídavná jména(Čajkovskij - Čajkovského).
- Jména zakončená na –o se skloňují podle vzoru pán(Ševčenko).
- Jestliže je jméno zakončeno dlouhou samohláskou, samohláska se neodsouvá a připojují se koncovky podle vzoru pán(Nérhú – Nérhúa, Richelieu - Richelieua).
- Jestliže je slovo zakončeno krátkou samohláskou, samohláska se někdy odsouvá a slovo bývá zakončeno podle vzoru pán(Othello – Othella).
- Jestliže se v 1.pádě vyslovuje –e na konci slova, skloňuje se slovo podle vzoru pán(Dante - Danta).

Hodnocení referátu Osobní jména

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. červenec 2007
  9 829×
  191 slov

Komentáře k referátu Osobní jména