Shoda podstatného a přídavného jména

Tvorba koncovek přídavných v mužském a ženském rodě jednotného a množného čísla, přídavná jména končící na souhlásku nebo na -e. Časování slovesa tener (mít), vazba tener que (muset). Číslovky od jedné do pětiset.

OBSAH:

1. Koncovky přídavných jmen

2. Tener, tener que

3. Číslovky

Úryvek z práce:

"1)Ve Španělštině se podstatné a přídavné jméno shodují v rodě a čísle. Ve slovnících se uvádí vždy tvar mužského rodu v jednotném čísle, který má nejčastěji koncovku -o. Ženský rod se pak tvoří změnou koncovky -o v –a.

Množné číslo se tvoří přidáním další koncovky –s.

El amigo mexicano/mechikano*/-mexický přítel

La amiga mexicana-mexická přítelkyně

Los amigos mexicanos-mexičtí přátelé

*ve slově Mexico, mexicano….se hláska x čte jako české /ch/

2)Přídavná jména končící na e mají stejný tvar pro mužský a ženský rod. Množné číslo se tvoří přidáním koncovky -s.

El joven/choven/ fuerte –silný mladík

La chica /čika/ amable – milá dívka

Las chicas amables –milé dívky"

Hodnocení referátu Shoda podstatného a přídavného jména

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. listopad 2007
  4 034×
  159 slov

Komentáře k referátu Shoda podstatného a přídavného jména