Tvoření slov

Slovotvorba

Český jazyk používá pro pojmenování nových skutečností těchto slovotvorných způsobů:

 • Tvoření slov
  • odvozování
   • příponami vypína-č
   • předponami nad-poručík
   • koncovkami trn-í
   • typické pro ČJ
  • skládání
   • typické pro NJ
   • rychl-o-dráha
  • tvoření zkratek a zkratkových slov (Čedok, ODS)
 • Tvoření sousloví (víceslovné pojmenování )
  • Skok o tyči, hladká mouka
 • Přejímání slov mezinárodních a slov z cizích jazyků
  • politika, politik, unie = mezinárodní, bicikl, restaurace, policie
 • Napodobování cizích slov ( kalkování )
  • Raumschiff – vzducholoď
  • jedná se o situaci, kdy cizí slovo od slova přeložíme
 • Změny slovního významu
  • krční mandle, kořen slova

 

 • Slovotvorba – tvoření slov je jazykový obor zabývající se vznikem slov na základě slov v jazyce již existujících
  • zjišťuje způsoby jimiž se slova tvoří
 • Základní slovotvorný vztah = vztah spojující slovo utvořené s jeho slovem základovým

Hodnocení referátu Tvoření slov

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. prosinec 2007
  9 671×
  124 slov

Komentáře k referátu Tvoření slov