Indoevropské jazyky

Indoevropské jazyky dělíme na:
a) INDICKÉ
b) ITALICKÉ – latina, jazyky románské
c) GERMÁNSKÉ
d) SLOVANSKÉ – čeština, slovenština, polština, ruština, bulharština aj.

Slovanské jazyky:
- společný základ – PRASLOVANŠTINA (2000 př.n.l.) – nedochovala se
- základní znaky:
- jery – tvrdý a měkký jer
- nosovky – i ve staroslověnštině, dnes v polštině
- 7 pádů při skloňování
- kategorie slovesného vidu
- 3 skupiny slovanských jazyků:
a) západoslovanské - čeština
b) východoslovanské
c) jihoslovanské
- dvojí písmo:
- LATINKA
- AZBUKA

Hodnocení referátu Indoevropské jazyky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. červenec 2007
  8 338×
  63 slov

Komentáře k referátu Indoevropské jazyky