Slovníky

Slovníky (lexikony) dělíme:

1) podle slovní zásoby
2) podle účelu, k jakému slouží
3) podle způsobu výkladu
4) podle způsobu uspořádání

1) podle slovní zásoby

a) veškerá slovní zásoba – slovník spisovné češtiny
b) historické – zpracovávají slovní zásobu určitého období
c) terminologické – slovní zásoba určitého oboru

2) podle účelu, k jakému slouží

a) normativní – slovník spisovné češtiny
b) etymologický – věda, která se zabývá vznikem slova

3) podle způsobu výkladu

a) dvojjazyčné – překlad
b) vícejazyčné – porovnání, překlad
c) jednojazyčné – výkladové

4) podle způsobu uspořádání

a) abecední
b) věcné – pro děti (Ráno – snídaně, postel...)

 

Hodnocení referátu Slovníky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. prosinec 2007
  5 113×
  92 slov

Komentáře k referátu Slovníky