Termické jevy

Teplo: je určeno energií, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso studenějšímu.
Značka: Q
Jednotka: joule (J)
Vzorec: Q = mc(t2-t1)
m….hmotnost
c…..měrná tepelná kapacita(kJ)
— kg* ºC

Měrná tepelná kapacita- Joule na kilogram a kelvin je měrná tepelná kapacita látky, z které vyrobené těleso o hmotnosti 1 kg se zahřeje teplem 1 joulu o 1 stupeň.

Skupenské teplo tání:
Značka: Lt
jednotka:kJ
Vzrorec:Lt=ltm

Skupenské teplo varu:
Značka: Lv
jednotka:kJ
Vzrorec:Lv=lvm

pevná látka---kapalina=tání
kapalina---plyn=vypařování
plyn---kapalina=kapalnění
kapalina---pevná látka=tuhnutí
pevná látka---plyn=sublimace
plyn---pevná látka=desublinace

Vypařování: probíhá při kterékoli teplotě.

Vypařování můžeme urychlit: 1. zvýšením teploty
2. zvětšení plochy volného povrchu
3. foukáním-odstraněním par nad povrchem

Izolant :je materiál, který udržuje teplo a nepropustí ho dál (voda, guma, plasty)

Anomálie vody: voda má největší hustotu při teplotě 4 ºC , např. v jezeře u dna jsou 4 ºC, a u povrchu pod ledovou vrstvou je teplota 0 ºC.

Hodnocení referátu Termické jevy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. duben 2008
  4 518×
  153 slov

Komentáře k referátu Termické jevy