Určení tíhového zrychlení pomocí matematického kyvadla

Úkol: 1.) Pomocí matematického kyvadla urči hodnotu tíhového zrychlení (g) .
2.) Měření proveď pro tři různé délky kyvadla.
3.) Získanou hodnotu porovnej s tabulkovou hodnotou.

Teorie úlohy: pro určení tíhového zrychlení (g) použijeme vzorce pro výpočet doby kmitu (T) matematického

 

T = 2p . l / g

Vztah upravíme na tvar : g = 4p2 . l / T2

Pomůcky: závaží(ložisko), vlasec, stopky

Postup práce: 1.) Změřím délku kyvadla od středu závaží k bodu závěsu.
2.) Změřím 5 ´ dobu 10 kmitů a určím aritmetický průměr.
3.) Provedu výpočet tíhového zrychlení.
4.) Tento postup provedu pro tři různé délky kyvadla.
5.) Určím aritmetický průměr ze všech tří hodnot tíhového zrychlení a porovnám s přesnou

Výpočet:

č.měření l [ s ] 10 T [ s ] T [ s ] T [ s ] g [ m.s-2 ]
1 30 11,21 1,121 1,1092 9,6263
2 10,95 1,095
3 10,82 1,082
4 11,36 1,136
5 11,12 1,112
6 40 13,01 1,301 1,2938 9,4337
7 12,86 1,286
8 12,95 1,295
9 13,12 1,312
10 12,75 1,275
11 50 15,12 1,512 1,4958 8,8223
12 14,87 1,487
13 15,03 1,503
14 14,98 1,498
15 14,79 1,479
Výsledek: g =9,2941 m.s-2

Závěr: výsledek byl ovlivněn lidským faktorem , nedostatečným vybavením pro měření, a proto v porovnání s tabulkovou hodnotou je nepřesný.

Vypracoval: Michal Dolák S-2.A 2000/01 V Mostě dne: 20.11.2000

Hodnocení referátu Určení tíhového zrychlení pomocí matematického kyvadla

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. červen 2008
  4 408×
  239 slov

Komentáře k referátu Určení tíhového zrychlení pomocí matematického kyvadla