Trias

  • geologická perioda druhohorního období
  • 245-205 miliónů let
  • rozpad superkontinentu Pangea
  • trias je sloučenina tří období (lias, dogger, malm).

Údaje

Superkontinent Pangea se začíná rozpadat na menší celky. Po velkém vymírání na konci permu nastává nová etapa vývoje organismů. Začínají se vyvíjet velice úspěšné skupiny plazů nazývané dinosauři.

Geologický vývoj

Z hlediska vzniku nových horstev je trias obdobím klidu. Pokračuje jen obrušování již dříve vzniklých pohoří při variském vrásněním. Ve střední části kontinentu Pangea se otevírá moře Tethys, které sahá od nynějšího Mexického zálivu přes Španělsko, Itálii, pohoří Himaláje až na Malajský poloostrov. Klima je poměrně teplé a suché. Na konci triasu dochází k prvním projevům alpínsko-himalájského vrásnění. Trias v Evropě známe ve vývoji vápencových hornin (na jihu) a ve vývoji břidlic, prachovců a pískovců (na severu).

Fauna a flóra

V triasu dochází k pozvolnému rozvoji prvních šestičetných korálů. Ramenonožci jsou stále postupně nahrazováni dříve méně úspěšnými mlži. Zcela nově se objevují hlavonožci s charakteristickým silně členitým typem švu na povrchu schránky, tzv. amoniti. Amoniti se stali velmi úspěšnou skupinou rozšířenou po celé druhohory v mořských prostředích. Mnoho rodů amonitů se stalo důležitými vůdčími fosíliemi, podle nichž geologové srovnávají stáří druhohorních usazených hornin na Zemi. V triasu rovněž poprvé nacházíme desetinohé korýše. Z obratlovců jsou hojné ryby ze skupiny palaeonisciformes, ale v průběhu triasu též pozvolna ubývají. Rovněž často se vyskytují žraloci, dvojdyšné ryby a mořští plazi. Z triasu na Madagaskaru známe nejstarší zachované pozůstatky žab. Na souších se mohutně rozšiřují nové skupiny plazů. Z triasu známe zástupce želv , ichthyosaurů, ještěrek, ptakoještěrů a sauropterygních plazů. Z pokročilých plazů se vyvinuli velmi populární dinosauři. V mořské flóře zaujímají důležité místo zelené dasykladátní řasy, které na mnoha místech vytvářely mohutná souvrství vápenců. Počátkem triasu jsou kontinenty pokryty porosty pravých přesliček, ale postupně se stále více prosazují i pokročilejší jehličnaté, ginkgovité a cykasovité rostliny.

Nejznámější lokality

Německo a Painted Desert v Arizoně (USA) - suchozemské oblasti s pouštním klimatem.

Hodnocení referátu Trias

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. květen 2008
  11 222×
  317 slov

Komentáře k referátu Trias

poc hezke
moc hezke a pomohlo mi to s vecm do skoly