Beethoven

(1770-1827)

Německý hudební skladatel

Beethoven se narodil v chudé rodině v Bonnu, ve městě na břehu Rýna. Už ve čtyřech letech ho otec posadil ke klavíru, a když poznal jak je jeho syn nadaný, rychle ho nutil vydělávat peníze. V osmi letech měl Beethoven první koncert. Hudební vzdělání získal v Bonnu a později ve Vídni, kde se r. 1792 usadil. Hlavní město habsburské monarchie bylo městem hudby. Před nedávnem tu zemřel W.A. Mozart a J. Haydn, v té době na vrcholu slávy, byl posledním učitelem mladého muzikanta .

Na vzdory osudu

Beethovenovi bylo r. 1796 pouhých dvacet šest let, když se u něho, obdivovaného skladatele a klavíristy, objevily první známky hluchoty. Od r. 1819 už nebyl schopen sledovat rozhovor. Dorozumíval se pouze pomocí konverzačních sešitů, do kterých mu ostatní psali, co mu chtěli říci. Jen tak jim mohl odpovědět.

Hluchota je pro muzikanta snad to největší neštěstí. Beethoven se však po úmyslu spáchat sebevraždu se svým osudem vyrovnal a právě jako hluchý složil svá největší díla. Tento muž uzavřený do ticha a samoty, skladatel, který hudbu mohl slyšet už jen sám v sobě, dal lidstvu skvělé zvukové poselství bratrství a štěstí: Devátou symfonii s Ódou na radost, složenou na slova básně F. Schillera. Složil také pět klavírních koncertů, houslový koncert, devět symfonií, šestnáct smyčcových kvartetů, třicet dva klavírních sonát a deset houslových sonát. Beethoven zemřel ve Vídni 26.března 1827 ve věku padesáti sedmi let.

Moderní skladatel

Beethoven je první velký moderní skladatel, hluboce demokraticky smýšlející, nadšený humanistickými myšlenkami francouzské revoluce. Uvolnil klasickou formu symfonie a sonáty, aby mohl dramaticky vyjádřit své myšlenky a city. Otevřel novou hudební etapu - romantismus - a stanul tak na počátku cesty vedoucí k současnému modernímu pojetí hudby soudobých skladatelů.

- V České republice. navštívil tato města: Praha, Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Hradec u Opavy

Hodnocení referátu Beethoven

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  18 962×
  300 slov

Komentáře k referátu Beethoven

debile
p*** kde sou ocenenu zmrdeeeeeeeeeeeee spiceny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tvoje mama
jednicka v kapse
tomaš jedno
ano je t dobré
neřeknu
mega mam za 1 dkj moc
květák
dík 1 zaručena lol
anonym
diky jednička v kapse
Kamil
moc dobré
a
Anonym
jednička v kapse
Werunqa
dobrý