Fryderik Chopin

Fryderik Chopin se narodil 22.2.1810 v Želazowej Woli u Varšavy. S ohledem na opožděný matriční zápis je datum narození nejisté, Chopin sám udával 1.3.1810. Jeho otec pocházel z francouzské selské rodiny usazené v Lotrinsku na statku polského velmože. Odešel do Varšavy, žil tu jako vychovatel, naučil se polsky a roku 1806 se oženil s T.J.Kryzanovskou. Pak si zařídil ve Varšavě penzión pro syny ze zámožných venkovských rodin a vyučoval francozštině. Chopin prožil dětství a mládí v harmonické rodině obklopen péčí rodičů a sester. V roce 1816 se začal učit hře na klavír u Čecha Vojtěcha Živnéha, který ho mimo jiné seznámil s klavírním dílem J.S.Bacha. Již ve svých 7 letech se Chopin pokoušel o první skladby. Od roku 1822 studoval na varšavském lyceu a v letech 1826 – 29 ho J.Elsner učil teorii na Hlavní hudební škole. 1825 vyšla tiskem jeho první skladba „klavírní rondo c moll. 1827 – 28 psal variace na Mozartova „Dona Giovanniho“. Roku 1828 vystoupil poprvé veřejně a přednesl větu z Jírovcova klavírního koncertu. V roce 1829 zaznamenal úspěch dvou koncertů ve Vídni, potom v Praze, pak v Teplicích a Drážďanech. Při pobytu v Praze zapsal do Hankova památníku krátký veršovaný Mazurek na téma česko – polského přátelství. 1829 složil klavírní koncert f moll (označovaný jako druhý!) a 1830 e moll (tzv. první). V listopadu 1830 opustil Varšavu, která mu nedávala příležitost k uplatnění. Několik měsíců strávil ve Vídni, kde se mimo jiné spřátelil s J.Slavíkem, který o něm řekl: „když zahrál, líbil se mi tak jako nikdo po Paganinim“. Na konci září 1831 se dostal do Paříže, kde získal okruh zámožných žaček. Jeho umění, šarm, pronikavá inteligence a vybrané způsoby k němu poutaly pozornost společnosti. Chopin se nikdy neoženil a proto často trpěl pocity samoty. Intimní vztah s George Sandovou mu nepřinesl uspokojení a skončil, když jeho tuberkulóza propukla v plné síle. Celé Chopinovo dílo je určeno klavíru. Jeho improvizační umění se zobrazilo v Preludiích a v Nokturnech z 30. a 40. let se uplatnila jeho velice jemná, zpěvná a figuracemi opřádaná melodika. Taneční skladby komponoval výhradně v třídobém metru, přitom polský národní prvek proniká nejvíce v 60 mazurkách a v slavnostních polonézách. Jeho valčíky mají převážně salónní ráz. 3 klavírní a 1 violoncellová sonáta (1846) vykazují nazvyklá formová řešení (slavný Smuteční pochod předcházel kompozici ostatních vět sonáty b moll o 2 roky). U nás měl Chopin velký vliv na Smetanu, který prohlásil: „Jeho skladbám měl jsem ve věcech koncertech co děkovat za úspěch a od té doby, co jsem skladby jeho byl poznal a pochopil, věděl jsem též, co mojí úlohou jest“. Roku 1838 – 9 pobýval na Mallorce, kde těžce onemocněl plicní chorobou. 1839 složil svou 2. klavírní sonátu b moll a roku 1845 3. klavírní sonátu h moll. 1848 cestoval po Anglii a Skotsku a onemocněl těžkou tuberkulózou, které podlehl roku 1849 v Paříži.

Hodnocení referátu Fryderik Chopin

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 516×
  478 slov

Komentáře k referátu Fryderik Chopin