Italská opera

V 19. století měla opera charakter hudební zábavy.
Původní řeč, neboli recitativ, byla nahrazena árií.
Árie je dlouhé sólo, původně ukončující scény.Zpěvák jí dokazoval své hlasové kvality a často ji tak fantasticky upravoval, až přiváděl posluchače do extáze.
Recitativy se pak používali jen v dialozích, často podbarvovaných hudbou.

Vážná opera neboli seria
V této opeře měli hlavní slovo mužské soprány a tenory.
Častým tématem zde byly příběhy z dávné historie, většinou upravené vlastní fantasií.
Jako autoři zde vynikl Handel, Gluck, Mozart či Babtiste Lully.

Komická opera neboli buffa
Vznikla v 18. století.
Vše se zde řídilo dějem a každý představitel hrál s citem.
Autoři se v mnohém řídili skutečností, takže neřesti byly stejně běžné jako lakota a domýšlivost.
Mezi nejlepší skladatele komických oper patřili Pergolesi, Paisielo a Cimarosa.

V průběhu 18. století se opera přestávala přísně členit. Árie přestali býti tolik dominantní a zpěváci se střídali. Postupně se začaly vyvíjet sbory.

19. století bylo zlatým věkem pro operu jako takovou.Největším géniem té doby byl Rossini.
Gioacchino Rossini
Mezi jeho nejznámější díla patří Italka v Alžíru a Lazebník Sevillský.
Po roce 1824, kdy se přestěhoval do Paříže, zkomponoval neuvěřitelně dlouhou a náročnou operu Vilém Tell. Díky své náročnosti se zřídkakdy uvádí celá.
Bylo to jeho poslední dílo ačkoliv žil ještě plných 39 let.

V období romantismu si publikum, stejně jako autoři, oblíbilo romantická utrpení až šílené scény. V tomto směru vynikal Verdi.
Giuseppe Verdi
Studoval díky bohatému mecenáši, ale na konzervatoř do Milána se nedostal.
Začal operou Oberto a skončil operou Falstaff.
V životě jej zasáhla smrt 2 dětí a manželky.
V roce 1842 představil světu operu Nabucca, která byla známá hlavně díky části Va pensiero vyjadřující pocity židů během babylonského uvěznění.
Po vytlačení Rakušanů ze země se stal na několik let členem italského parlamentu.

Verdinyho důstojným nástupcem byl Puccini.
Giacomo Puccini
Měl cit pro divadelní techiky a navíc byl úžasně vynalézavý, jak prostřednictvím hudby navodit atmosféru zašlých časů a exotických míst.
Jeho prvním dílem byl Manon Lescaut. Opery Bohéma, Tosca a Madame Butterfly jsou jeho hvězdným triem.

Velká lyrická a dramatická italská opera 19. století byla završena Puccinim, i když operu skládali další umělci jako Busoni, Menotti a Dallapiccola.

Kromě skladatelů zde měli slovo i výborní zpěváci. Především tenoři od Carusa a Gigliho po Pavarottiho. Nesmíme ale zapomínat, že nejen muži ale i ženy mají v opeře své místo.

Hodnocení referátu Italská opera

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 212×
  386 slov

Komentáře k referátu Italská opera