Jazz a osobnosti jazzu

Specifický typ hudby, na jejímž utváření mělo výryzný podíl černošské obyvatelstvo USA. Ve 20.letech 20.stl.I později označuje veškeré dobové,zábavné a taneční hudby dotčené těmito černošskými vlivy , zprvu i název nejnápadnějšího nového prvku této hudby, to jest soubor bicích nástrojů. Spojení jazz age(džezový věk) se používá k označení doby, v níž tato hudba pronikala do širšího povědomí.Jazz vystupoval jako příznak zábavychtivosti a povrchnosti, ale i vzpoury a modernosti.Sepětí s dobovými myšlenkovými proudy se objevuje i později, kdy se jazz jako slovo i jev stal výrazem a symbolem uvědomovacích a osvobozovacích snah severoamerických černochů.
Jazz je relativně homogenní a specifická, přitom však velmi dynamická oblast hudby, jež se zformovala na přelomu 19. a 20.stl.jako výsledek syntézy různých hudebních prvků, zejména hudební kultury afrických černochů deportovaných do USA a hudby evropských přistěhovalců.Synkretizační a syntetizační procesy probíhaly výrazněji v černošském prostředí nuceném přejímat bělošské vlivy, tyto procesy dodnes nejsou uzyvřeny(blues, rock).Specifika jazzu je tvořena především uplatňováním navzájem spjatých principů beatové organizace hudebního průměru a improvizačního vkladu jazzového hudebníka. Vedle těchto jevů se zformovaly zvláštní intonační praktiky, osobitý tónový ideál, ap.
Charakteristiku jazzu vytvářejí však i principy, jež jsou výrazem komplexnějších mimohudebních skutečností:kolektivní charakter jazzu, partnerská spolupráce vyjímečných individualit, instrumentální či vokální virtuozita jako prostředek k rozvinutí originálního stylu projevu, splývání osobností skladatele. interpreta a posluchače.
Dějiny jazzu představují víceproudový proces, v němž do sebe rychle přecházejí prvky vývojové progrese a regrese, zákonitého a nahodilého,dostředivého i odstředivého. Za hlavní momenty se pokládají:afrokubánský jazz, free jazz, hard bop, hot jazz, chicagský jazz, neworleaský jazz, swing music, wert coast jazz. Důležitými momenty vývoje jazzu jsou jeho vazby na jiné typy hudby:na americký muzikál, na dobovou produkci běžné taneční, spotřební hudby, na blues ap.na straně jedné, na evropskou vážnou hudbu na straně druhé.

Některé slavné osobnosti jazzu
Louis Armstrong
4.7.1900-6.7.1971- americký černošský jazzový trumpetisty, zpěvák, skladatel a vedoucí orchastru.Spolu s D.Ellingtonem byl pokládán za nejvýznamější představitele jazzu.Hrál v několika orchstrech(1924 Hot Five, 1927 Hot Seven).V roce 1965 vystupoval i v bývalém Československu.
Miles Davis
25.5.1926-americký jazzový trumpetista, kapelník a skladatel, průkopník bopu,později představitel hudebního folklóru.Po smrti Armstronga a Ellingtona pokládán za největší žijící osobnost jazzu.
Frank Sinatra
12.12.1915-14.5.1998-americký zpěvák a herec italského původu.Zpívat začal v polovině 30.let,stal se jedním z hlavních představitelů středního proudu americké populární hudby.Od 40.let se uplatňoval i jako herec v muzikálech, dobrodružných a dramatických dílech.

Osobnosti českého jazzu
Jiří Suchý, Jiří Stivín, Laura a její tygři-funk jazz,Buty-Moderní forma jazz rocku,...

Hodnocení referátu Jazz a osobnosti jazzu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  11 332×
  437 slov

Komentáře k referátu Jazz a osobnosti jazzu

dement
penisss
Petr dj.odvedle(zavináč)seznam.cz
zabralo fakt díky mam za jedna