Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

– narodil se v německém Bonnu, zemřel ve Vídni
– jeho díly vrcholí klasicismus, ale některými díly a především náměty předznamenává další hudební směr a to romantismus
– charakteristika jeho skladeb: měli zpěvnou melodii, měli rozmanitější harmonie než u Mozarta dále měli uvolněné a nepravidelné hudební formy
– Beethoven byl mistrem variace = obměny, odlišnosti
– v jeho dílech hraje velký orchestr
– měl neradostné dětství, otec chtěl také zázračné dítě jako byl Mozart a nechybělo tomu mnoho a hudbu by nenáviděl, otec s ním chtěl pouze vydělat (Christian Neefe = díky tomuto člověku se vrátil zpět k hudbě), zemřela mu matka, staral se o dva mladší sourozence, otec byl nesvéprávný, velmi často pil, Beethoven od roku 1792 studoval ve Vídni a krátce taky u Salieriho, mezi ním a Josefem Haydnem byl velký nesoulad, byl svobodným umělcem
– stal se uznávaným klavíristou a skladatelem
– nebyl šlechtického původu, ale pro své umění měl přístup do šlecht. Kruhů, poznal zde mnoho vzdělaných a nadaných žen se kterými se ovšem nemohl oženit
– už ve 30-ti letech se u něj projevila porucha sluchu = tragédie – uvažoval o sebevraždě, velkou vůlí ovšem vše překonal, ale neuzdravil se, naopak v roce 1819 ohluchl úplně od této doby se společnosti vyhýbal úplně, kvůli dorozumívání ( k dorozumívání používal často konverzační sešity)
– zemřel úplně sám, bez rodiny a bez přátel

– mezi jeho nejdůležitější skladby patří jeho 9 symfonií = velká skladba pro orchestr / 4 věty, sinfonia = předehra (baroko)
– symfonie č.3 – EROICA „hrdinská“ = zezačátku byla napsaná pro Napoleona, kterého moc obdivoval ovšem potom co se Napoleon prohlásil císařem svoje jmenování zrušil a věnoval ji neznámo komu
– symfonie č.5 – OSUDOVÁ
– symfonie č.6 – PASTORÁLNÍ = naznačuje v některých krocích romantismus, v motivech přírody – znázornil zpěv ptáků, bublání potoků, bouřku atp.
– Symfonie č.9 – S ÓDOU NA RADOST = přináší mnoho nového, z této symfonie zde kromě hudby (orchestru) účinkuje i sbor => ve 4 větě zpívá báseň Fridricha Schillera = ODÁ NA RADOST, snažil se splnit poselství básně, která vyzývá ke zbratření celé Země, z tohoto poselství se stala hymna EU, kromě sboru zde byli ještě 4 solisté (alt, soprán, tenor, bas)

– mezi jeho další díla patří 5 klavírních koncertů, houslový koncert, koncert pro klavír, violoncello a housle, dále pro klavír napsal 32 sonát např.: Měsíční svit, Patetická jako další napsal 16 smyčcových kvartetů, 1 operu FIDELIO a pro sbor + solisty MISSA SOLEMNIS = slavnostní mše

– čeští skladatelé v klasicismu působící v cizině: Josef Mysliveček (Il divino boemo = božský Čech) – Itálie, Jan Václav Stamic – Německo, Jiří Antonín Benda – Německo, Antonín Rejcha - Francie

Hodnocení referátu Ludwig van Beethoven

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Linda Horáková
  28. prosinec 2012
  3 973×
  412 slov

Komentáře k referátu Ludwig van Beethoven

Sugmad Ick