Paul Klee (1879-1940)

Paulu Kleeovi záleželo na tom, aby obraz, který o něm má veřejnost, byl takový, jaký chtěl on. Klee byl reprodukční hudebník, svázaný s tradicí. Jako tvůrčí malíř naopak byl radikální. Hudba a malířství pro něj nebyly rovnocenné, jakkoli je mu to vzhledem k jeho rozhodování podsouváno. Svůj podíl na volbě k povolání mělo nejspíš i přání, být aktivní tvůrčím způsobem, a přesvědčení, že se mu to podaří pouze na výtvarném poli – nikoli v hudbě. Klee podnikal studijní výpravy do celého světa, odkud mohl čerpat nové inspirace. Paul Klee maloval reálné věci, živočichy nebo děje. Ve svých abstraktních dílech používal geometrické obrazce a tím vyjadřoval vnitřní pocity i osobní pohled na svět. Zdánlivě obyčejné věci proměnil ve svých obrazech do abstraktní podoby používanou technikou i svým cítěním. Některé obrazy komponoval tak, že vytvářejí třeba růžový nebo oranžový barevný celek, v jiných použil naopak zcela kontrastní barvy. Mně se nejvíce líbí abstraktní obrazy, které jsou složeny z určitých obrazců a komponovány do pestrých barev.

Hodnocení referátu Paul Klee (1879-1940)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 526×
  162 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Paul Klee (1879-1940)