Intranet

Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní

Základy informačních technologií

Intranet

DATUM
Studijní skupina X00
Nix.Smith@atlas.cz
ALMANACH.redir.cz


DEFINICE

Intranet je samostatná nebo privátní část sítě internet přenesená do vnitřního prostředí firemní či akademické lokální sítě LAN. Intranet funguje na vzájemně propojeném síťovém hardware, který umožňuje uvnitř takovéto sítě přistupovat a získávat zdroje z internetu a lidem bez přístupových práv neumožnit do intranetu přístup.

HISTORIE

Intranet začal vznikat ve stejné době jako první akademické sítě, což bylo ještě před vznikem samotného internetu. První intranetové stránky představovaly stránky se statickým obsahem. Vznikla myšlenka, která se vlastně zachovala dodnes: vytvořit privátní stránky, které by se zobrazovaly jen v chráněných oblastech serveru, rozdělit obsah a vytvořit jednoduché profily přiřazující uživatelům přístupová práva a tedy určující kdo kam může a co smí vidět.

PRAXE

Dnes většina větších i menších podniků používá nějaký účetní, finanční či komplexnější podnikový systém, často založený na webových technologiích. Spousta firem dnes považuje za nejdůležitější část systému databáze, ve které je uložena valná část jejich informací. Řídíc se zřejmě větou: "Všechno jsou data, data jsou informace a ty jsou v databázi." Vše okolo jsou jen způsoby přístupu k těmto datům.

Klasický podnikový informační systém

Podnikový systém může být tvořen jako klientská aplikace dotazující se do databáze, ale stejně tak může fungovat podnikový informační systém založený na webových technologiích. A právě intranet je jeden ze způsobů přístupu k datům.

Z pohledu uživatele je intranet prostředí, ve kterém se chová stejně k mnoha různým informačním zdrojům. V praxi to znamená, že si ze stejného prostředí klidně objedná pizzu, vyhledá nové telefonní číslo známého a zároveň naplánuje práci svým podřízeným tak, aby byl nejefektivněji využít jejich čas.

TECHNOLOGIE

Základem a centrem intranetové sítě je web server, který může být představován samostatným počítačem nebo jen softwarovými nástavbami klasického síťového serveru. Hlavním požadavkem takového spojení je podpora protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) čili "řídící přenosový protokol/internetový protokol". Jedná se vlastně o skupinu protokolů, používaných v internetu, nutných pro rozlišení adresáta zprávy.

Přestože závisí na požadavcích každé jednotlivé společnosti co bude od svého intranetu vyžadovat, existuje několik základních prvků, které by měli být pro všechny společné:

1. Modularita
2. Kernel
3. Administrativní modul
4. Dostupnost
5. Schopnost využití současných technologií
6. Přizpůsobení standardům a zvyklostem firmy
7. Nápověda
8. Aktualizace
9. Zpětná vazba

Intranet by měl být modulární, což znamená, že jednotlivé používané aplikace a nástroje by měli být kdykoliv nahraditelné, lehce aktualizovatelné a spravovatelné.

NĚKTERÉ SPOLEČNÉ MODULY INTRANETU MENŠÍCH A VĚTŠÍCH FIREM

KERNEL
Základní modul systému (jádro intanetu), který dokáže spouštět jednotlivé linky a další moduly, rozeznává práva jednotlivých uživatelů, pracuje s databází, zobrazuje moduly a webové aplikace v daných layoutech.

ADMINISTRÁTORSKÝ MODUL
Umožňuje plnění obsahu stránek textem, vkládáním grafiky do předem navolených layoutů, doplňování odkazů na další stránky. Je to nástroj, kterým je možné nastavovat práva uživatelů, tvořit jejich skupiny, editovat a vytvářet profily, moduly, aplikace, propojovat a vzájemně sdílet data.

MODUL NOVINKY
V modulu jsou zobrazeny odkazy na nejčerstvější události ve firmě (interní) a aktuální internetové novinky (externí), např.: odkazy na zprávy, počasí, burzovní indexy apod.

MODUL KALENDÁŘ
Samostatný kalendář s informací o aktuálním čase a datu, kde si z administrátorské části bude moci kdokoli s potřebnými právy vkládat firemní akce, semináře a další informace závislé na čase. Možnost připomínání jednotlivých úkolů a schůzek.

MODUL EMAIL
Tento modul je schopen emailových operací POP3 pro vyřizování pošty odkudkoli a/nebo IMAP pro možnost práce s firemním exchange serverem.

MODUL DISKUSNÍ FÓRA
(eMeet - elektronické porady)

Tento modul je součástí většiny internetových stránek a intranetového systému. Diskusní fóra mohou fungovat jako místo a nástroj pro elektronické porady.

MODUL STATISTIKY
Jednoduchý modul pro zobrazování statistiky návštěvnosti. Umožňuje přesnější zaměření podnikání na specifický segment zákazníků.

MODUL KONTAKTY
Modul pro evidenci firemních i soukromých kontaktů, napojení databáze na možnost rozesílání nabídek a novinek.

MODUL NÁSTĚNKA
Tento modul je součástí drtivé většiny intranetových systémů. Může se jednat o webovou stránku, která podle uživatele a jeho profilu zpřístupní a umožní nahlédnout například do vlastních poznámek.

NĚKTERÉ NESTANDARDNÍ MODULY

MODUL IS REPORT
IS report by mohl být univerzální modul, který dokáže nahlédnout buď přímo do databáze, nebo přes klientskou aplikaci či formulář do podnikového informačního systému a poskytnou zprávu na základě požadavků a práv uživatele. Může tak působit jako rozhraní mezi uzavřeným podnikovým IS a intranetem, který je dále přístupný z externího prostředí, například z PDA, a dokáže tak poskytnout informaci kdy je potřeba.

MODUL HOMEPAGE
Tento modul jeden ze základních kamenů interaktivního intranetu. Administrátor může vytvářet homepage pro jednotlivé týmy ve firmě, přidávat jim nové moduly, navzájem určité části sdílet a tím šetřit čas, určit pověřenou osobu pro jejich správu a příspěvků a linků.

Na závěr bych citoval část článku o intranetu z časopisu Connect! :
"Intranet vám umožní ušetřit mnoho finančních prostředků, dá pocit bezpečnosti, zpřístupní kdykoliv a kdekoliv jakoukoliv informaci kterou potřebujete. Je to systém, který sám žije, umožňuje obyčejným uživatelům plnit jej na základě profilů tak jak potřebují bez znalosti technologií a programování a administrátorovi efektivně přidělovat práva, generovat stránky podle potřeby a obsluhovat jednotlivé moduly."
Connect! 1/2002 str. 37

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Časopis Computer 16/1997 Ročník IV
Zdeněk Mrázek 2000 Podnikový IS klient/server a intranet - Bakalářská práce
Časopis Connect! 1/2002 Ročník VII
Časopis Connect! 2/2002 Ročník VII

Hodnocení referátu Intranet

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. listopad 2007
  6 080×
  846 slov

Komentáře k referátu Intranet