Kriminalita na počítačích

Softwarová kriminalita vážně poškozuje českou ekonomiku. Společnost Datamonitor vypracovala studii, z níž vyplývá, že kriminalita v oblasti softwarového průmyslu má mnohem tíživější dopad na ekonomiku v porovnání se škodami vzniklými v jiných průmyslových odvětvích.

Kampaň Mystery Shopping úspěšně snižuje softwarovou kriminalitu mezi prodejci softwaru. Hlavní vlna "nákupů" v rámci Mystery Shoppingu bude trvat do konce května letošního roku. Měsíčně navštíví 13 agentů zhruba 120 prodejen. Připomeňme, že pokud prodejce automaticky nabídne tajnému nákupčímu před instalovaný legální operační systém, získává na oplátku finanční odměnu a řadu marketingových materiálů, které pomáhají podpořit jeho obchod. V případech, kdy se prodejce projeví jako "chronický" porušovatel autorských práv, je případ postoupen k prošetření právníkům. Tiskovou zprávu s prvními výsledky kampaně a aktuální zprávu o kauze Mironet

Nové produkty společnosti Microsoft již nebude možné nelegálně kopírovat. Nová technologie aktivace produktu - Product Activation Wizard - byla již testována prostřednictvím Microsoft Office 2000 v sedmi zemích světa. Nyní se začne využívat také v České republice.

Odhaduje se, že 60 -70% software, používaného v České republice, nezískali uživatelé legální cestou.
Podle studie BSA obsahovalo 42% nových počítačů, zakoupených v České republice v roce 1999, nelegální software

Podceňování nebezpečnosti porušování autorských práv je jedním z jevů, které jsou České republice vytýkány Evropskou unií, a tím brání našemu vstupu mezi vyspělé země.

Používání nebo šíření nelegálních kopií software se dotýkají nejen ustanovení Autorského zákona, ale i zákona trestního, zákona o účetnictví, zákona o DPH a dalších. Porušování těchto ustanovení přináší nepříjemné následky - trest odnětí svobody na dobu až 5 let, peněžité tresty (horní hranice není určena), trest propadnutí věci (např. PC) a také postihy finančního úřadu.

Čtyři nejběžnější typy softwarové kriminality

Kopírování koncovými uživateli
Obyčejné, nelicencované kopírování jednotlivci nebo podniky. Nebo v případě objemových (volume) licencí to může znamenat uvedení menšího počtu počítačů, na které je software instalován.

Instalování na pevné disky

Praktikováno nepoctivými výrobci počítačů, kteří prodávají PC s předem nainstalovaným nelegálním softwarem. Dealeři používají jednu legálně získanou kopii protiprávně pro instalaci na mnoha počítačích. Disky a dokumentace často chybí nebo jsou nekompletní. Zde je třeba zdůraznit, že jen jediná nelegálně nainstalovaná část operačního systému (jako například soubory IO.sys, MSDOS.sys či COMMAND.com) je porušením zákona a nelegální instalací softwaru na pevný disk. Někdy jsou nelicencovaným softwarem padělaná média nebo dokumentace, které se pak prodávají koncovým uživatelům, kteří si nejsou vědomi nelegálního původu softwaru.

Padělání

Softwarová kriminalita ve velkém měřítku, kdy je software a jeho balení nelegálně rozmnožováno - často organizovanými kriminálními skupinami - a pak redistribuováno jako údajně legální produkt.

Falešné kanály

Software distribuovaný jako speciální zlevněné licence - zákazníkům nakupujícím ve velkém množství, výrobcům počítačů nebo akademickým institucím - který je pak redistribuován dalším uživatelům, kteří tyto licence nevlastní nebo pro ně nejsou kvalifikováni.

Hodnocení referátu Kriminalita na počítačích

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. červenec 2007
  4 956×
  442 slov

Komentáře k referátu Kriminalita na počítačích