Multimédia

Co to jsou multimédia:
Jedná se o spojení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem.

Počítač se v tomto případě využívá pro práci s textem, grafikou, při přenosu údajů a zpracování dat. Dalším doplňkem multimediálního systému jsou například dotekové obrazovky, účelově konstruované klávesnice nebo projekční systémy.

Interaktivnost:
Multimédia však přidávají jednu důležitou věc navíc- interaktivnost, neboli možnost aktivně se účastnit. Můžeme totiž říkat,že multimédia kombinují zvuk, obraz, grafiku, text, ale totéž se přece hodí i na televizi. Rozdíl je v tom, že do televizního pořadu nemůžeme nijak zasahovat.

Kde se s nimi můžeme setkat:
-Prezentace-Nabízí služby a poskytuje informace zákazníkům v určitém oboru. Součástí prezentace mohou být obrázky, grafy,videosekvence, zvuky a animace.
Prezentační program se nazývá Microsoft PowerPoint.
-Databáze- Slouží k představení výrobků a služeb.
-Multimédia ve vzdělávání- Jedná se o multimediální tituly jež podporují výuku. Obrovskému množství informací v podobě grafiky,textu a obrazového záznamu postačí počítač a projekční zařízení.
-Při výuce jazyků- Jsou dva způsoby jak využívat tyto multimédia: Využívat cizojazyčné tituly a při práci s nimi si procvičovat svoje znalosti a nebo využívat CD určená přímo pro výuku jazyků. Tento druh CD obsahuje jednoduché animace, výklady a ozvučené příběhy.

Multimédia a Internet- aktualizace dat po síti:
Nástup světa Internetu lze zaznamenat i na doplňcích multimediálních CD titulů. Jsou to například ,,Web links“, čili WWW adresy, které odkazují na stránkách související s danou problematikou. O co jde ? Informace samozřejmě jednak zastarávají a zároveň přibývají nové.
Na to již výrobci multimediálních titulů pamatují. Při práci s „cédečkém“ stačí vybrat právě tlačítko „WWW adresy“ a automaticky se spustí váš internetový prohlížeč. Pokud máte internetovou linku k dispozici, spojí Vás s příslušnou stránkou s aktuálními doplňky.

Multimédia mluví česky:
Dříve multimediální tituly mluvily pouze anglicky, méně pak v jiných jazycích. Nyní dochází k obratu.multimédia jsou překládána do češtiny a mnoha dalších jazyků.

Co nejsou multimédia:
Mnoho lidí dosud automaticky spojuje CD-ROM s multimediálními produkty.
Ale pozor: -Někdo využívá CD-ROM pouze jako médium, na které se toho hodně vejde.
-Některým autorům záleží hlavně na obsahu.CD-ROM pak obsahuje množství
informací, ale zpracování není na úrovni,která by se mohla honosit přízviskem
multimediální.

Jaký počítač je multimediální:
Minimální přehrávací soustava obsahuje:
-Zvukovou kartu
-Čtecí jednotku CD-ROM
-Sluchátka nebo reproduktory
-Příslušný software

Jak se pozná nedostatečný výkon:
-Trhaný obraz při video sekvencích
-Přerušovaný zvuk
-Dlouhá doba čekání na odezvu
-Zhavarování produkce multimediálního titulu

Použití a ovládání multimediálních programů:
-procházet ji jako knihu
-využívat ji jako skutečnou multimediální encyklopedii s možností rychlého vyhledávání
-informace z aplikace přímo tisknout
-komunikace mezi uživatelem a aplikací se děje především pomocí myši
-některá multimedia využívají i roletového menu
-Pro vyhledání slouží okénko,do kterého zapíšete hledaný výraz a zadáte příkaz vyhledat

Budoucnost multimedií:
Jak vznikají stále promyšlenější programy na tvorbu multimedií a klesají ceny hardwaru, je stále pravděpodobnější, že multimediální zařízení se stane běžným jako jiné běžné výrobky spotřební elektroniky.

Hodnocení referátu Multimédia

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. leden 2008
  10 028×
  487 slov

Komentáře k referátu Multimédia