Multimédia

Co to jsou multimédia:
Jedná se o spojení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem.

Počítač se v tomto případě využívá pro práci s textem, grafikou, při přenosu údajů a zpracování dat. Dalším doplňkem multimediálního systému jsou například dotekové obrazovky, účelově konstruované klávesnice nebo projekční systémy.

Interaktivnost:
Multimédia však přidávají jednu důležitou věc navíc- interaktivnost, neboli možnost aktivně se účastnit. Můžeme totiž říkat,že multimédia kombinují zvuk, obraz, grafiku, text, ale totéž se přece hodí i na televizi. Rozdíl je v tom, že do televizního pořadu nemůžeme nijak zasahovat.

Kde se s nimi můžeme setkat:
-Prezentace-Nabízí služby a poskytuje informace zákazníkům v určitém oboru. Součástí prezentace mohou být obrázky, grafy,videosekvence, zvuky a animace.
Prezentační program se nazývá Microsoft PowerPoint.
-Databáze- Slouží k představení výrobků a služeb.
-Multimédia ve vzdělávání- Jedná se o multimediální tituly jež podporují výuku. Obrovskému množství informací v podobě grafiky,textu a obrazového záznamu postačí počítač a projekční zařízení.
-Při výuce jazyků- Jsou dva způsoby jak využívat tyto multimédia: Využívat cizojazyčné tituly a při práci s nimi si procvičovat svoje znalosti a nebo využívat CD určená přímo pro výuku jazyků. Tento druh CD obsahuje jednoduché animace, výklady a ozvučené příběhy.

Multimédia a Internet- aktualizace dat po síti:
Nástup světa Internetu lze zaznamenat i na doplňcích multimediálních CD titulů. Jsou to například ,,Web links“, čili WWW adresy, které odkazují na stránkách související s danou problematikou. O co jde ? Informace samozřejmě jednak zastarávají a zároveň přibývají nové.
Na to již výrobci multimediálních titulů pamatují. Při práci s „cédečkém“ stačí vybrat právě tlačítko „WWW adresy“ a automaticky se spustí váš internetový prohlížeč. Pokud máte internetovou linku k dispozici, spojí Vás s příslušnou stránkou s aktuálními doplňky.

Multimédia mluví česky:
Dříve multimediální tituly mluvily pouze anglicky, méně pak v jiných jazycích. Nyní dochází k obratu.multimédia jsou překládána do češtiny a mnoha dalších jazyků.

Co nejsou multimédia:
Mnoho lidí dosud automaticky spojuje CD-ROM s multimediálními produkty.
Ale pozor: -Někdo využívá CD-ROM pouze jako médium, na které se toho hodně vejde.
-Některým autorům záleží hlavně na obsahu.CD-ROM pak obsahuje množství
informací, ale zpracování není na úrovni,která by se mohla honosit přízviskem
multimediální.

Jaký počítač je multimediální:
Minimální přehrávací soustava obsahuje:
-Zvukovou kartu
-Čtecí jednotku CD-ROM
-Sluchátka nebo reproduktory
-Příslušný software

Jak se pozná nedostatečný výkon:
-Trhaný obraz při video sekvencích
-Přerušovaný zvuk
-Dlouhá doba čekání na odezvu
-Zhavarování produkce multimediálního titulu

Použití a ovládání multimediálních programů:
-procházet ji jako knihu
-využívat ji jako skutečnou multimediální encyklopedii s možností rychlého vyhledávání
-informace z aplikace přímo tisknout
-komunikace mezi uživatelem a aplikací se děje především pomocí myši
-některá multimedia využívají i roletového menu
-Pro vyhledání slouží okénko,do kterého zapíšete hledaný výraz a zadáte příkaz vyhledat

Budoucnost multimedií:
Jak vznikají stále promyšlenější programy na tvorbu multimedií a klesají ceny hardwaru, je stále pravděpodobnější, že multimediální zařízení se stane běžným jako jiné běžné výrobky spotřební elektroniky.

Hodnocení referátu Multimédia

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. leden 2008
  9 254×
  487 slov

Komentáře k referátu Multimédia