Přehled příkazů editoru

Prikazy pre vyvolanie editora:

vi subor start editora od 1. riadku
vi +n subor start editora od n-teho riadku
vi + subor start editora od posledneho riadku
vi +/retazec subor start editora od 1. vyskytu retazca
vi -r subor obnovi subor po havarii systemu

Prikazy pre pohyb kurzora po obrazovke:

h, o jeden znak vlavo
l, o jeden znak vpravo
j, o jeden znak dole
k, o jeden znak hore
o jeden znak vpravo
o jeden riadok dole
w, W na zaciatok nasledujuceho slova
b, B na zaciatok predchadzajuceho slova
e, E na koniec nasledujuceho slova
, H do praveho horneho rohu obrazovky
M na zaciatok prostredneho riadku obrazovky
L na zaciatok posledneho riadku obrazovky
[cislo_riadku]G na zaciatok riadku daneho cisla, bez
argumentu na koniec suboru
0 na zaciatok riadku
$ na koniec riadku
( na zaciatok predchadzajucej vety
) na zaciatok nasledujucej vety
{ na zaciatok predchadzajuceho odstavca
} na zaciatok nasledujuceho odstavca

Prikazy pre pracu s obrazovkou:

Ctrl-D posun o pol obrazovky smerom vpred
Ctrl-U posun o pol obrazovky smerom vzad
Ctrl-F posun o jednu obrazovku smerom vpred
Ctrl-B posun o jednu obrazovku smerom vzad
Ctrl-L obnovenie obsahu obrazovky, pouziva sa
pre vymazanie systemovych hlaseni
Ctrl-G zobrazi sa status editora na tzv.
"status line", (meno suboru, cislo riadku,
na ktorom je umiestneny kurzor +
percentualne zobrazenie)

Prikazy pre vkladanie textu do suboru:

i[text]ESC vlozi text pred aktualnu poziciu kurzora
I[text]ESC vlozi text pred prvy znak na aktualnom
riadku
a[text]ESC pripoji text za aktualnu poziciu kurzora
A[text]ESC pripoji text za posledny znak na aktualnom
riadku
o[text]ESC otvori novy riadok pod aktualnym riadkom a
vlozi text od zaciatku
O[text]ESC otvori novy riadok nad aktualnym riadkom a
vlozi text od zaciatku
r[znak] nahradi prave jeden znak na aktualnej
pozicii kurzora
R[text]ESC prepise znaky suboru retazcom text

Prikazy pre mazanie textu v subore:

x, X vymaze jeden znak na resp. pred aktualnou
poziciou kurzora
dw, dW vymaze jedno slovo / neberie resp. berie do
uvahy znaky .,:;/{}[] /
D, d$ vymaze obsah riadku od pozicie kurzora do
konca riadku
3dw, 3dd vymaze tri slova, resp. vety

Prikaky pre nahradzovanie textu:

cwtextESC, cWtextESC nahradi jedno slovo suboru
cctextESC nahradi skupinu slov od pozicie kurzora do
konca riadku
3cwtextESC nahradi tri slova suboru
3cctextESC nahradi tri riadky suboru

Prikazy pre hladanie retazca v subore:

/text, ?text vyhlada nasledujuci resp. predchadzajuci
vyskyt retazca text
/^text, /$text vyhlada nasledujuci riadok zacinajuci
resp. konciaci retazcom text
/[pP]okus vyhlada nasledujuci vyskyt slov pokus
alebo Pokus
n, N opakuje naposledy zadane hladanie
v rovnakom resp. opacnom smere

Prikazy pre nahradzovanie textu v subore:

:s/text1/text2 nahradi jeden vyskyt retazca text1
retazcom text2 na aktualnom riadku
:s/text1/text2/g nahradi vsetky vyskyty retazca text1
retazcom text2 na aktualnom riadku

:4,8 s/text1/text2/g nahradi vsetky vyskyty retazca text1
retazcom text2 od aktualneho 4. riadku
do 8. riadku
:1,$ s/text1/text2/g nahradi vsetky vyskyty retazca text1
retazcom text2 v celom subore

Rozne prikazy editora:

u rusi posledny prikaz vkladania, alebo
vymazania
U obnovi aktualny riadok v stave pred
editaciou
J za aktualny riadok pripoji nasledujuci
riadok
Y, 4Y zkopiruje jeden, resp. 4 riadky suboru
do buffer-a
p, P zkopiruje obsah buffer-a za resp. pred
aktualny riadok
. opakuje posledny editacny prikaz

Specialne znaky editora:

^ zaciatok riadku
$ koniec riadku
. prave jeden znak
[] mnozina znakov
[abcde] mnozina znakov a, b, c, d, e
[a-z] vsetky male pismena

Vyskocenie z editora:

:w ulozenie obsahu suboru

:x, :wq, ZZ ulozenie obsahu suboru opustenie editora
:q opustenie editora
:q! opustenie editora bez ulozenia zmien
:! prikaz vykona prikaz operacneho systemu
:!! zopakuje naposledy vykonany prikaz systemu
po prikaze :! prikaz
:sh opustenie editora, ktore umoznuje
vykonavat prikazy operacneho systemu,
navrat do editora cez prikaz exit alebo
Ctrl-d
:e! subor1 edituje subor1, aktualny subor opusti bez
ulozenia zmien

Nastavenie volieb editora:

all vypise zoznam vsetkych volieb

ignorecase nerozlisuje rozdiel medzi velkymi a malymi
pismenami pri vyhladavani
list zobrazi tabulatory a end-of-line znaky
mesg umozni prijimanie sprav na obrazovku
nomagic umozni vkladanie specialnych znakov do
vyhladavacich retazcov bez
predchadzajuceho opacneho lomitka
nowrapscan hladanie retazcov je ukoncene zaciatkom
alebo koncom suboru (nedochadza
k "pretacaniu" suboru)
number ocislovanie riadkov suboru
report vypise cisla zmenenych riadkov suboru
tabstop nastavi tabulatorove pozicie
term nastavi typ terminalu
warn vypise "no write" hlasku pred ukoncenim
editora
wrapmargin nastavi pravy okraj obrazovky smerom
zprava
:set number nastavi cislovanie riadkov suboru
.exrc nastavovaci subor pre editor

Postup pri kopirovani bloku v subore a medzi subormi:

Pre kopirovanie bloku medzi subormi sa vyhodne da vyuzit tzv.
pomenovaneho buffer-u.

a) Ulozte obsahu suboru na disk prikazom :w
b) Prikazom :e meno_suboru nacitajte do editora subor, z ktoreho
chcete zkopirovat prislusny blok
c) Presunte kurzor na 1. riadok bloku, ktory chcete zkopirovat
d) Zadajte prikaz mk . Tim oznacite 1. riadok textu urceneho na
zkopirovanie pismenom "k"
e) Presunte kurzor na posledny riadok vybraneho bloku
f) Zadajte "ay'k . Tym ulozite riadky suboru od znacky "k" az ku
pozicii kurzoru do buffer-u a. V tomto buffer-i riadky ostanu
dokial ich nenahradite inymi alebo neopustite editor
g) Zadajte :e# pre navrat do povodneho suboru. Presunte kurzor na
riadok nad miestom, kde chcete blok ulozit.
h)Zadajte "ap . Prikaz ulozi riadky z buffer-u a do suboru,
pricom obsah buffer-u zostane povodny a moze sa pouzit pre
dalsie kopirovanie.

Prikaz na kopirovanie riadkov vo vnutri suboru:
:3,4 co 1 zkopiruje riadky c. 3 a 4 za riadok c. 1.

Hodnocení referátu Přehled příkazů editoru

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. srpen 2007
  3 177×
  866 slov

Komentáře k referátu Přehled příkazů editoru