Soubory operačního systému

Soubor CONFIG SYS

Umisťuje do hlav. Adresáře sys.disku.Uživatel pomocí tohoto souboru může měnit nastavení tohto sys.
Soubor je textový a jednotlivě řádky představují speciální příkazy umožňující uživateli zejména:
-zajistit provádění rozšířené kontroly stiskem CTRL+BREAK
-defivnoat počet urovnávacích pamětí pro disková média
-maximální počet současně otevřených souborů
-určit kód země (pro formát data a času)
-instaluje ovladače zařízení
-modifikovat parametry ovladačů blok. zařízení a instal.ovládací zařízení
-určit max. pocet použitelných log.disků
-definovat počet a velikost zásobníků po obslužné rutiny tech. přerušení
-definovat použití it. proces. příkazu


Soubor AUTOEXEC.BAT

Tento textový soubor je umístěn v horním adres. sys. disku, při zavádění operač sys. načten do operač. paměti a jednotlivé příkazy, které obsahuje, jsou provedeny .
Hl. unkce tohoto souboru je:
-změna nár. prostředí na PC
-zavedení residenčních prog.
-nastav. data a času
-tvorba log. zařízení
-nastavení formátu sys. výzvy
-spuštění nadstavby operačního sys.
-antivir. kontrla

NADSTAVBY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ
O. SYS. používají povely
příkaz- píšeme a potvrdíme ENTER
povel-zmáčneme jednu či dvě klávesy
Nadstavby MS DOS- DOS SHELL (USA), NORTON COMMANDER (Evropa), M 602 ( ČR), WINDOWS
Norton Commander
Pohyb mezi okny pomocí TAB, CTRL+I
Vypnutí/Zapnutí oken CTRL+O
------I I------ okna kde není kursor CTRL+B
------I I------ pravého o. CTRL+F1
------I I------ levého o. CTRL+F2
Atual. po výměně diskety CTRL+E
Nastavení jiného disku ALT+F1 levé, ALT+F2 pravé okno

Povely
F1-HELP-nápověda
F2-MENU-vytv. uživ. menu
F3-VIEW-obsah souboru
F4-EDIT-editace souboru
F5-COPY-kopírování
F6-REN MOV-přejmenování
F7-vytvoř. adresáře
F8-DELETE-maže
F9-otevře horní menu
F10-QUIT-konec

Hodnocení referátu Soubory operačního systému

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. březen 2008
  3 932×
  253 slov

Komentáře k referátu Soubory operačního systému