Vzdálené počítačové sítě

Jak již bylo řečeno, na počátku spojování počítačů byl Terminál kabelem připojený k velkému sálovému počítači. Brzo se však objevila potřeba připojit terminál nebo osobní počítač k sálovému počítači na větší vzdálenost, a hledala se možnost co nejvíce zmenšit náklady. Nejlepší a nejlevnější však bylo přes telefonní linky. Aby tato operace mohla fungovat musel být vytvořen jakýsi přístroj který by umožňoval kontakt mezi počítačem a telefonní linkou. Toto zařízení mělo informace neboli data z počítače převádět na zvuky, pak vysílat po telefonním vedením. Na druhé straně ho pak jiný přístroj převádí do řeči počítačově srozumitelné. Tento přístroj se jmenuje MODEM neboli modulátor – demodulátor . Pomocí modemu lze dnes nejen vytvořit z osobního počítače terminál jiného vzdáleného počítače, ale lze též libovolný počítač připojit do lokální sítě. To mohou využít pracovníci pro vzdálený přístup do jejich počítačové sítě z domova nebo třeba během služební cesty. Pro rozšiřování modemů a nové sítě bylo nejrozšířenější tzv. (bí bí es) BBS. Člověk který takovou síť potřeboval, zavolal programátorovi BBS a on mu podal informace co proto musí udělat. Pro spojení velkých počítačů, muselo být zřizováno mnohem dražší speciální vedení, které bylo v provozu nepřetržitě. Takové vedení se nazývá pevný spoj neboli pevná linka. Jak rostl počet velkých počítačů a terminálových či lokálních počítavých sítí, stoupala i potřeba jejich vzájemného propojení. V rámci tohoto systému byly nejprve propojeny velké armády a univerzitní počítače v USA a vytvořila se tzv. páteřní síť níž se připojovaly další a další počítače. Ze spojení velkých počítačů v USA tak po čase vznikla nejvýznamnější počítačová síť nazývaná INTERNET. V roce 1984 bylo připojeno na INTERNETU 1000 počítačů.Tenhle rok má být odhadem 100 miliónů počítačů připojeno na INTERNETU.

Vývoj spěje k tomu, že bude nakonec rozdíl mezi počítačovou sítí lokální a počítačovou sítí vzdálenou zcela odbourán a v dohledné době bude existovat již jediná celosvětová globální počítačová síť.

Hodnocení referátu Vzdálené počítačové sítě

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. srpen 2007
  3 919×
  307 slov

Komentáře k referátu Vzdálené počítačové sítě