Civilismus a Walt Whitman

Civilismus je umělecký směr, ovlivňující zejména poezii , který vznikl v 2. pol. 19. stol v Americe. Název směru je odvozen z latinského slova civilis , což v češtině znamená člověk. Civilismus zdůrazňuje obdiv k člověku, lidskému poznání a k technickému pokroku. Oslavuje moderní společnost, věří v demokracii, jeho velkým přínosem je probuzení zájmu o sociální otázky a všední lidský život.

Vznik civilismu byl ovlivněn politickými událostmi v Americe, kdy v 50. letech 19. století byl s podporou lidu zvolen první prezident , který se obracel k širokým vrstvám Američanů s celonárodním programem. Od této doby se objevuje otázka, zda vůle většiny národa vyjádřena prostřednictvím demokratických voleb má převahu nad menšinovými zájmy, které se opíraly o ústavu.
V 60. letech vrcholí spor o otroctví. Novým prezidentem je zvolen Lincoln a Amerika se stává jednotnou velmocí.
V 70. letech pak dochází k velkému rozkvětu zemědělství, obchodu a průmyslu.

Průkopníkem civilismu a zakladatelem moderní americké poezie je Walt Whitman. Narodil se v roce 1819 na Long Island v osadě West Hills . Vyrůstal v početné rodině farmáře a tesaře, který se živil stavbou domů v požárem zpustošeném Brooklynu, žil v blízkosti přístavu a Manhattanu. Za svůj život vystřídal několik povolání, byl poslíčkem, sazečem, učitelem, redaktorem brooklynských novin. Stal se velmi aktivním demokratem, dokonce se podílel na předvolební kampani prezidenta. V roce 1848 došlo k rozkolu uvnitř demokratické strany a Whitman se postavil na stranu demokratů, kteří vystoupili proti otroctví. Se svým bratrem podnikl dlouhou cestu na Jih. Cestovali vlakem, kočárem i lodí. Na této cestě obdivoval rozlehlé kraje Spojených států. Zážitky z cest později zúročil ve svém díle. Po návratu založil poměrně radikální týdeník Freeman., ve kterém podporuje hnutí za zrušení otroctví.
V roce 1855 vydává malou sbírku veršů Stébla trávy, beze jména autora, pouze se svou podobiznou a autorským vyznáním, v němž vyjadřuje svou představu o obsahu poezie, který čerpá z každodenního života lidí a země, a svou představu výrazu nové poezie zbavenou literární vyumělkovanosti a konvenčních básnických prostředků. Vychází z prosté, přesné a výrazné výpovědi o skutečnosti.
Citace: „ Umění všeho umění, nádhera výrazu a slunce literatury, je prostota. Nic není lepší než prostota.“

Sbírka vyšla den národního svátku a nesetkala se s téměř žádnou odezvou. Whitman se přesto nenechal odradit a průběžně sbírku v dalších vydáních doplňuje o nové básně, ve kterých se odráží to, co jako člověk zakoušel a prožíval. Jde např. o jeho vztah k demokracii :

…To pro tebe, ó demokracie, v tvých službách, ma femme!
To pro tebe, pro tebe trylkuji tyto zpěvy.

dále o jeho postoj k otroctví:
….. Uprchlý otrok přišel k mému domu a zastavil se u dveří,
Slyšel jsem pod jeho pohyby praskat větévky hromádek roští,
Dokořán světlíkem kuchyňských dveří viděl jsem jej, vysíleného a zemdleného ….

… Byl u mne týden, nežli se sebral s mohl dál na sever,
U stolu sedal vedle mne, má puška stála opřena v koutě.

a nebo o prožitky z válečných let:
…. Je to vyprávění o chladném povraždění čtyř set dvanácti mladých mužů.
Na ústupu semkli se do čtverce a zaštítili se tlumoky,
Devět set životů obléhajícího nepřítele, devětkrát silnějšího, to byla cena, kterou vzali napřed.“

Jeho dílo je z dnešního pohledu velmi levicové, avšak mělo značný vliv na vývoj světové literatury.
Ve svých verších vyjadřuje obdiv k člověku, přírodě, lidské tvořivosti, k rozlehlé zemi. Dává na odiv svou víru v rovnost všech lidí a ras, v demokracii a humanismus.
Básník používá metaforu a verš, kterému dává nový rytmus a formu. Je zakladatelem volného verše, který se podobá mluvené řeči. Volný verš velmi ovlivnil dílo českého básníka S.K. Neumana.

V 54 letech prodělal mrtvici a částečně ochrnul. Žil u svého bratra v New Yersey. Přesto se věnoval psaní a podnikl vysněnou cestu na západ až do Nevady.
Zemřel v roce 1892. Za svého života se mu nedostalo uznání a pochopení. Teprve s odstupem času 20. století docenilo jeho originální básnické vidění světa.
Kritik Ralph Emerson přivítal jeho sbírku slovy: „Myslím, že je to dosud nejpozoruhodnější dílo amerického ducha a moudrosti. „

Hodnocení referátu Civilismus a Walt Whitman

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  12 935×
  657 slov

Komentáře k referátu Civilismus a Walt Whitman