Devětsil - literární spolek

umělecký svaz,později svaz moderní kultury,seskupení mladých českých umělců

Svaz Devětsil se ustavil 5.10.1920 v Praze z iniciativy V. Vančury, který se stal jeho prvním předsedou.

V Devětsilu se od počátku podnětně uplatňoval K. Teige, který s V. Vančurou, J. Seifertem, A, Hoffmeisterem, J. Havlíčkem, A. Černíkem, a jinými tvořil zakládající skupinu svazu, do něhož později přistoupili V. Nezval, K. Biebl, J. Honzl, E.F. Burian, J. Šíma, J. Štyrský, To-yaen, J. Ježek a jiní. Dočasně jeho členy byli i J. Wolker a A.M. Píša, kteří odešli na protest proti vývoji Devětsilu.

Brzy po založení se sice Devětsil vyhranil ve skupinu přísně jednotnou v požadavku revoluční přestavby společnosti i umění, ale vytrvale ovlivňovanou hlavními tvárnými výboji světové umělecké avantgardy.

Tvůrčí program účasti při budování nového světa vyjádřil v časopise Musation 1921 K. Tei-
ge a v předmluvě k Seifertovu debutu ( Město v slzách ) V. Vančura.
Už v koncepci „nového proletářského umění“, jak ji prosazovali teoretické stati Revolučního sborníku Devětsil a sborníku Život II. ( oba v r. 1922 ), začal ústup od revolučních úkolů tvorby k pojetí, které vletech 1923 až 1924 vykrystalizovalo v poetismus, propagovaný v časopisech a sbornících Devětsilu ( Disk, Fronta, Pásmo, ReD ).
15.12.1923 byl v Brně založen Brněnský Devětsil, svaz pro propagaci a tvorbu novodobé činné kultury v čele s B. Václavkem, J.B. Svrčkem, C. Haluzou, F. Halasem. Brněnský Devětsil se podílel na akcích Devětsilu, nejvýznaměji v časopise Pásmo a sborníku Fronta.

V Devětsilu vznikaly též sekce – divadelní se ustavila koncem r. 1925 jako Osvobozené divadlo, architekti se sdružili v sekci ARDEV ) předsedou byl K. Honzík ).
Devětsil pořádal přednáškové cykly – nejvýznamnější na jaře r. 1922, a výstavy – Bazar moderního umění v r. 1923.

Po názorových rozporech skončil Devětsil svou činnost v Brně v r. 1927 ( manifestačním vstupem do Komunistické strany Československa těch členů, kteří jet v KSČ nebyli ).
V Praze ukončil svoji činnost v roce 1930.

Hodnocení referátu Devětsil - literární spolek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. červenec 2008
  40 037×
  315 slov

Komentáře k referátu Devětsil - literární spolek