Divadla malých forem v Brně

DIVADLO POLÁRKA

Je profesionální brněnské divadlo, které vzniklo v roce 1999 z loutkového divadla Jitřenka.

Originalita a kouzlo tohoto divadla spočívá v jeho programovém zaměření na dva odlišné samostatné proudy: na tvorbu pro děti a mládež - divadlo se snaží nabízet bohatý program pro všechny věkové skupiny. Program pro mládež a mladé diváky nabízí tři základní typy pořadů: scénická čtení, hudební koncerty a divadelní inscenace

Naprosto ojedinělá je spolupráce s mladými divadelními tvůrci, především s absolventy vysokých uměleckých škol.

V červnu 2004 se Divadlo Polárka stalo součástí KVS U Tří kohoutů.

Inscenace: Jánošík, Dvacet tisíc mil pod mořem, Kytice, Lovci mamutů, Mauglí aj.

CENTRUM EXPERIMENTÁLNÍHO DIVADLA

Centrum experimentálního divadla (CED) je příspěvkovou organizací Statutárního města Brna.

CED zajišťuje činnost divadelních souborů: Divadlo Husa na provázku (sklepní scéna tohoto divadla je působištěm Divadla U stolu), HaDivadlo. Oba divadelní soubory nejen rozvíjí svůj program, ale vstupují i do nových pokusů dramaturgických i formálních.

Jeho další aktivitou je Projekt CED, jež podporuje a vyhledává umělecké aktivity, organizuje divadelní projekty a festivaly.

Idea Centra experimentálního divadla vznikla v roce 1986 jako dramaturgický projekt Divadla na provázku vytvořený pro nový areál budov. Později k němu bylo přizváno i HaDivadlo a projekt byl rozvíjen dál pouze v teoretické rovině. Až na počátku roku 1990 bylo Centrum experimentálního divadla vyhlášeno, obě divadla tak pojmenovala svoje spojení prozatím pouze jen ve svazku tehdejšího Zemského (dnes Národního) divadla v Brně a Centrum zahájilo svou činnost především na poli zahraničních vztahů.

Jako samostatná organizace zřizovaná městem Brnem pak bylo uvedeno v skutečnost k 1. 1. 1992.

Areál Centra experimentálního divadla –Divadla Husa na provázku je tvořen budovou na Zelném trhu (Dům pánů z Fanalu) a budovou na ul. Petrská (Nová scéna). Obě budovy jsou propojeny prostorem venkovní Alžbětinské scény.

DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA

Divadelní spolek Frída vznikl na sklonku roku 1999 za iniciativy Boleslava Polívky a jeho zakladatelem se stal herec a autor Martin Trnavský.

Tato společnost se zaměřením na autorskou tvorbu vyprodukovala za dobu svého působení tato díla: Sex, Drugs, Rock and roll, Variace na chlast, Hospodská, Už troubějí, Pánská jízda, Kosa, Reality show, Motýlek a Poslední štace.

Do nově připravovaných projektů skupiny jsou všichni aktéři vždy pouze najímáni. Tato společnost nemá žádné zaměstnance. Její domovskou scénou je Divadlo Bolka Polívky v Brně.

HA – DIVADLO

HaDivadlo je součástí Centra experimentálního divadla v Brně, společně s Divadlem Husa na provázku a Divadlem U stolu.

Hanácké divadlo vzniklo v roce 1974 v Prostějově původně jako amatérský, pak poloamatérský a nyní plně profesionální soubor. Jeho zakladatelem byl režisér Svatopluk Vála. V roce 1980 bylo pak divadlo přičleněno ke Státnímu divadlu v Brně jako jeho další pobočná scéna, hanácká metropol zůstává však i nadále mateřskou scénou souboru.

HaDivadlo je typickým divadlem jevištní poetické stylizace. Kromě Vály má na umělecký profil tohoto divadla významný vliv autorský herec, grafik, malíř a ilustrátor Arnošt Goldflam. Jeho zásluhy o Ha-divadlo jsou dvojí:herecké a režijní. Důležitou roli hraje také dramaturg Josef Kovalčuk.

Nejvýznamnější inscenace: Ondráš, Depeše na kolečkách, Život ze sametu barvy lila,Panoptikum aj.

DIVADLO BARKA

Komorní divadelní scéna s bezbariérovým přístupem na jeviště i do hlediště. Nabízí možnost kulturu nejen sledovat, ale také tvořit. Na scéně divadla BARKA se odehrává v průběhu sezóny celá paleta dramatických i hudebních programů profesionálů i ryzích amatérů. K vidění jsou zde i dětská představení pro mateřské školy, studentská představení a akademie lidových škol umění. Prostory divadla BARKA jsou ideální pro menší formy divadelních i hudebních aktivit. Kapacita sálu s výbornou akustikou je 150 míst. Intenzivním diváckým vjemem je i nezvyklá blízkost diváků s jevištěm – sál má pouze 10 řad. Cílem projektu je dlouhodobě provozovat prostor, kde se budou v hledišti i na jevišti setkávat lidé s postižením i bez postižení, amatéři i profesionálové. Divadlo, v němž mají postižení, děti i studenti, seskupení mladých divadelníků či hudebníků přednost před komercí. Snažíme se o co možná nejširší program určený dětem i dospělým. V našem divadle je možno vidět rozličné umělecké aktivity lidí s nejrůznějším zdravotním handicapem i bez něj. V nabídce jsou výstavy fotografií, kreseb, pohádky pro nejmenší, představení základních uměleckých škol, amatérská představení, studentská představení v českém, anglickém i německém jazyce, operní představení JAMU, koncerty folkové a trampské muziky, přednášky a besedy, vyprávění cestovatelů s projekcí diapozitivů.

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

Vzniklo v sezóně 1967/68 jako amatérské studio profesionálů, studentů a absolventů brněnské JAMU. Od roku 1987 se stalo součástí ( pátou scénou) Státního divadla Brno.

V roce 1992 se divadlo stává součástí nově vzniklého Centra experimentálního divadla. Divadelní soubor nejen rozvíjí svůj program, ale vstupuje i do nových pokusů dramatických i formálních.

Divadlo Husa na provázku není ani činohrou ani operetou či muzikálem, ani pantomimou či baletem,ani kabaretem či malou jevištní formou. Z každého ze zmíněných žánrů vybírá to podstatné, to co je na tom kterém žánru nejdivadelnější. Je tzv. « otevřeným » divadlem a to jak dramaturgicky, prostorově, tak i herecky. To znamená, že se zde setkáme s různými typy hereckých výkonů ( groteskní, drsná drastika, přehnaně převleková komika, civilně autorský projev)

Z hereckých osobností vynikly: Boleslav Polívka, Miroslav Donutil, Jiří Pecha, Pavel Zatloukal, Mojmír Maděrič, Iva Bittová, hrající dramaturg Petr Oslzlý a skladatel Miloš Štědroň.

Nejznámější inscenace: Strašidýlka, Alenka v říši divů za zrcadlem, Am a Ea, Šašek a královna aj.

Mezi divadla malých forem v brně patří také:

DIVADELNÍ STUDIO "V"

DIVADELNÍ STUDIO MARTA DIFA JAMU

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

DIVADLO LÍŠEŇ

DIVADLO U STOLU

DIVADLO V 7 A PŮL

G-STUDIO CENTRUM

LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST

Hodnocení referátu Divadla malých forem v Brně

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. září 2007
  3 894×
  896 slov

Komentáře k referátu Divadla malých forem v Brně