Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma

Kniha s ne příliš složitým dějem nám zrcadlí obraz doby, kdy byl spáchán atentát na Heydricha. Pavel, syn krejčího, se ujímá mladé židovky Ester, jejíž rodiče byli odvezeni do Terezína, a ona zůstala v Praze sama. A protože neuposlechla rozkazu dostavit se k transportu, hrozilo jí zastřelení. A Pavlovi také, protože jí poskytl přístřeší. Ti staří dobráci, jak Pavel říká svým rodičům, neměli zdání, kdo přebývá hned vedle otcovy krejčovské dílny. Pavel se o Ester snaží starat nejlépe, jak umí. Pravidelně jí nosí jídlo, které potají bere z kuchyně. V tak nelehké době je však poměrně obtížné uživit celou rodinu, natožpak ještě shánět další jídlo pro další. Pavel prodává své knihy a ostatní věci. Po krátké době mezi Ester a Pavlem vzplane vášnivá láska, která je pro oba podpěrným bodem v krutém světě války a udavačství.

Nakonec se o Ester dovídá i Pavlův otec, kterému to sdělil tovaryš Čepek poté, co Ester našel. Ten po počátečním strachu souhlasí s Pavlovým návrhem, že Ester prozatím odvezou k tetě na venkov. Naneštěstí je Ester spatřena také kolaborantem Rejskem, který roznesl po celém domě svědectví o židovce.

Další den obklíčí gestapo v Resslově ulici kostel, v němž se ukrývají parašutisté. Ester se pokouší utéct, aby zachránila před neštěstím nejen Pavla, ale i ostatní nájemníky. Po několika krocích však byla německým vojákem zastřelena.

Romeo, Julie a tma je smutnou výpovědí o době plné útlaku, bezpráví, vraždění a lidské nesnášenlivosti.

Hodnocení referátu Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. září 2007
  10 807×
  235 slov

Komentáře k referátu Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma