Petr Bezruč

Petr Bezruč (1867 - 1958), nepatří k žádnému směru. Píše syntézou předchozích směrů - symbolismus, impresio-nismus, lyrická poezie, revoluční poezie, sociální balada. Narodil se v Opavě, zemřel v Olomouci a byl pochován v jeho rodišti. Vlastní jméno je Vladimír Vašek, pseudonym byl zvolen podle běžných jmen. Otec byl profesorem KU, přispěl k odhalení nepravosti rukopisů RKZ. Absolvoval gymnázium. Onemocněl tuberkulózou. Na přelomu století začal psát poesii o okolním světě a zázračně se vyléčil. Za celý život napsal jedinou básnickou sbírku:
Slezské písně - básně vydávány v časopisu Čas. Část básní vydal v roce 1909 - Slezské číslo, 1928 - konečná veze 87 básní.
Intimní lyrika: citové projevy, milostná lyrika, symbolismus
Červený květ
Motýl
Místopisné: srovnává život lidí ve Slezsku (chudoba, sociální problémy, bída, nezaměstnanost) s životem na Hané.
Hanácká ves
Plumlov
Sociální balada: navazuje na Čelakovského, Erbena (lidová balada) a Nerudu s Hálkem (sociální balada). Zachy-cuje lidské osudy, tragédie, emocionální balady.
Maryčka Magdónova - otec se zabije v opilosti, na matku se převrhne vozík a Maryčka zůstává sama. Jde pro dříví do panského. Jede do Frýdku na soud a po cestě skočí do Ostravice.
Kantor Halfar - vystuduje vysokou školu, na svém místě vydrží krátkou dobu - odmítá učit jinak než česky, má milou, ale ta si zamiluje jiného a on se oběsí.
Revoluční poezie: kritizuje společenské poměry a ideově je zde motiv vzpoury a pomsty.
70 000 - tón rezignace, bezvýchodné situace
Ostrava - nadsázka - hyperbola. Napsána z důvodu ukázání na problémy v kraji, motiv vzpoury

Hodnocení referátu Petr Bezruč

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 621×
  233 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Petr Bezruč