Píseň o Rolandovi

Jedná se o starofrancouzský hrdinský epos, který vznikl na přelomu 11. a 12. století našeho letopočtu. Autor eposu je neznámý. Epos je veršovaný a skládá se z 4 002 desetislabičných veršů.

Děj se odehrává za vlády Karla Velikého – období křížových výprav. Hlavní konflikt se děje mezi Karlovým křesťanským vojskem a mohamedánskými Saracény. Karlovo vojsko marně obléhá Zaragozu – poslední opěrný bod Saracénů ve Španělsku a rozhodne se vyjednávat. Roland – odvážný voják a Karlův synovec navrhne k jednání vyslat svého otčíma Ganelona. Ganelon se však domnívá, že se ho Roland chce zbavit a rozhodne se pro pomstu. Se saracénským králem Marsilem se smluví, aby Karla přiměl k ústupu jeho vojska a v Ronencevalském průsmyku jej napadl. Současně Karla přesvědčí, aby Rollanda jmenoval velitelem zadního voje, který má být Saracény napaden.

Když byl zadní voj napaden, Roland s vojskem statečně bojoval proti přesile a i přes rady svého moudrého přítele Oliviera odmítá přivolat Karla s hlavním vojem. Až když vidí, že nemají šanci zvítězit a boj je marný, zatroubí Roland no svůj roh olifant tak silně, až mu praskne tepna na spánku. Karel se s vojskem obrací a Saracény poráží a Zaragozu dobude.

Epos končí potrestáním zrádného Ganelona – je rozčtvrcen, Karlovi se ve spánku zjevuje archanděl Gabriel a vybízí jej k nové svaté válce.

Píseň o Rolandovi je součástí tzv. karolínského cyklu písní o hrdinských činech. Jeho námětem je rytířské hrdinství a představy o hrdinském ideálu se prolínají s křesťanstvím a jeho etickým kodexem do takové míry, že není lehké určit, zda jde o využití křesťanství v zájmu rytířské bojechtivosti, nebo jsou rytířské ctnosti využity k cílům svaté války. V eposu se typy hlavních postav vyhraňují a silně idealizují. Král – Karel Veliký, hrdina poslušný Bohu i svému králi – Roland, úlisný a podlý zrádce – Ganelon. Tím se tvoří obraz dokonalého rytíře, který je odvážný, hrdý na svůj rod, věrný svému pánu i Bohu a pohrdá smrtí.

Námětem Písně o Rolandovi je skutečná událost - r. 778 byl napaden zadní voj krále Karla, vracejícího se ze španělské výpravy. Historie však byla přetvořena v legendu kdy se mladý Karel stává starým císařem, Roland jeho synovcem a Oliviera je smyšlenou postavou.

Píseň o Rolandovi byla mnohokrát přepsána a pozměněna a nejbližší Francouzské kulturní oblasti je tzv. Benátský rukopis. Známá jsou i pozdější volná zpracování, jako například Zamilovaný Roland nebo Zuřivý roland.

Hodnocení referátu Píseň o Rolandovi

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. březen 2008
  16 428×
  390 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Píseň o Rolandovi

Terka
Super to jsem presne potrebovala