Píseň o Rolandovi

Název: Píseň o Rolandovi
Rok vydání: přelom 11. a 12. století
Žánr: starověký starofrancouzský anonymní hrdinský epos
Místo, Francká říše
a doba děje: období vlády Karla Velikého

Stručný obsah: Děj tohoto eposu nás zavádí do období křížových válek. Hlavní konflikt se děje mezi křesťanským vojskem Karlovým a mohamedánskými Saracény. Rolandův otec podvodně jedná se saracény o falešných slibech, ale zato jeho syn se statečně bije s mnohonásobnou přesilou saracénů, která napadá zadní voj vedený Rolandem. R. Odmítá přivolat posilu, zatroubit na zázračný roh Olifant, a tak je postupně porážen. A to až do okamžiku, kdy jeho meč Durandal je roztříštěn, teprve potom zatroubí tak až mu praskne spánková tepna. Po příjezdu jeho spolubojovníků je dobyta Zaragoza a zrádný Ganelon je krutě potrestán. Karel Veliký má sen, který věští příchod nové křížové výpravy.

Hlavní postavy: Roland - synovec Karla Velikého, je moudrý a rozvážný Oliver - statečný, věrný Bohu a panovníkovi, pohrdá smrtí Ganelon - zbabělec a zrádce

Hlavní myšlenka díla: oslava hrdinství a středověkého rytíře, boje za křesťanské ideály, střet křesťanství a pohanství

Kompoziční prostředky: veršovaná skladba - čtyři tisíce desetislabičných veršů, součást karolinského cyklu národních epických skladeb. Původně byla skladba rozšiřována žongléři a žertéři.

Hodnocení čtenářského deníku Píseň o Rolandovi

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. srpen 2008
  20 096×
  188 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Píseň o Rolandovi

Nigga