Život a tvorba Mistra Jana Husa

(1370-1415)
Narodil se v Husinci u Pardubic, byl z chudé rodiny, studoval na pražské univerzitě později se stal jejím mistrem a to r.1396, r.1400 byl vysvěcen na kněze pak rektorem univerzity.
Kázal v Betlémské kapli, ovlivnil Václava IV. Který r.1409 vydal kutnohorský dekret-omezující vliv cizinců na pražskou univerzitu
Spory s církví:
-pro obhajobu anglického reformátora J.Wicliffa
-pro vystoupení proti odpustkům a kritiku církve (bohatství, rozmařilost, mravní zkaženost), byl pronásledován, vypovězen z Prahy, pak kázal na venkově
-na církevním koncilu v Kostnici vězněn a r.1415 byl upálen
Díla:
Latinsky-O církvi –pro učence, popírá papežovo postavení, hlavou církve je Kristus a příslušníkem ten
kdo nemá hřích
Česky(pro lid)-Výklad Viery, Desatera a Páteře-výklad modliteb, úvaha o mravním životě a kritika
společnosti
Knížky o svatokupectví- ostrá kritika církve jejího bohatství atd.
Postila-výklad části evangelia formou kázání
Dcera-o správném životě žen a dívek
Listy z Kostnice-promluvy k čtenáři
O pravopise českém
Místo pravopisu spřežkového zavedl pravopis diakritický tj.zavedl aby se psali čárky, háčky nad písmeny
Hus jako mluvčí urychlil vyvrcholení odporu proti církvi a odhadoval nedostatky společenských nedostatků.

Hodnocení referátu Život a tvorba Mistra Jana Husa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. březen 2008
  5 545×
  182 slov

Komentáře k referátu Život a tvorba Mistra Jana Husa