František Ženíšek

25.5.1849-15.11.1916

-český malíř a kreslíř první generace Národního divadla, profesor Akademie věd. V duchu akademicky pojaté novorenesance vytvořil zejména osm alegorických postav pro strop hlediště, lunety národního muzea, okna kostela sv.Cyrila a Metoděje v Karlíně kartóny k nástěnným obrazům v Grégrově sálu Obecního domu v Praze a oficiální podobizny.

Osm alegorických postav
Pro ND vytvořil František Ženíšek osm alegorických ženských postav, vějířovitě rozmístěných na stropě hlediště do kruhu kolem hlavního lustru.
Postavy představují různé druhy umění.
- Architektura
- Sochařství
- Tanec
- Mimika
- Epika
- Lyrika
- Hudba
- Malířství

Znalec umění V.V.Štech napsal o postavě Ženíškovy hudby:,,Krásná žena oděná všeobecnou drapérií, snivě naklání hlavu k holoubku našich písní“A když mluví o alegorii hudby, dodává:,,Je také v této hudbě, v tomto téměř nahém, rozehraném pohybu hlavy a údů, rozvedeném v bohatý obrys prouděním rozpuštěných vlasů a řízy daleko rozevláté, milostná líbeznost a měkká melodičnost, vždy jen harmonie vyrovnání každé náhlosti, kdy hlavním znakem jeho úsilí je povznesení a krása.“

Opona ND
Opona, kterou namaloval F.Ženíšek, byla zničena při požáru.Její ústřední pole bylo orámováno dole a po stranách širokými pásy, které byly vyplněné drobnou figurální a dekorační výzdobou.Střední obdélník tvořila čtveřice symbolických postav v jinak prázdném prostoru.Jeho středem byla postava okřídleného jinocha, který pozvedal vavřínový věnec a palmovou ratolest;po jedné jeho straně, posazen níže, byl umístěn ženský symbol hudby, na druhé straně symbol dramatu.Skupinu doplňovala postava mladíka, který troubil na tubu a druhou rukou sypal květiny.
Když byla Ženíškova opona roku 1881 zničena, nebyl už obnovena, a naopak byl vyzván Hynais, aby navrhl její nové řešení.

Hodnocení referátu František Ženíšek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 504×
  264 slov

Komentáře k referátu František Ženíšek