Renesanční malířství v Čechách a na Moravě

Umění renesance se u nás rozšířilo o dost později než v Itálii.
Nejvýznamnějším umělcem u nás je Mistr litoměřického oltáře. Je vedoucí mistr dílny, jež působila v Praze. Mezi jeho díla patří oltář litoměřický (obr. č.18, detail Nesení kříže) a vyzdobení kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta v Praze s výjevy svatováclavské legendy.
Desková malba
V deskové malbě převládl saský vliv. Hlavním přínosem doby bylo zakládání šlechtických galerií jako například rožmberská v Českém Krumlově, kolovratská v Rychnově nad kněžnou, pánů z Hradce na Jindřichově Hradci, jež souviselo s rozvojem portrétů.
Sgrafito
Italští mistři přinesli do Čech novou techniku sgrafita, jíž zdobili venkovní zdi budov. Sgrafito brzy získalo velkou oblibu jako levnější náhrada plastické výzdoby stěn. Budovy ozdobeny touto technikou jsou například Míčovna v královské zahradě na Pražském hradě, dům u Monuty, na zámcích v Litomyšli, Telči, Slavonicích.
Fresky
Nejpozoruhodnějšími freskami je freska na průčelí nádvorní arkády v pražském Ungeltu. A lovecké výjevy v přízemí zámku v Bučovicích.
Knižní malba
Iluminace kancionálů a graduálů se velmi uplatnila. Nejvýznačnější památkou je Kancionál litoměřický.
Ilzminátoři
Z iluminátorů vynikli Fabián Puléř Svatovícký graduál, Čáslavský kancionál, Žlutický kancionál.
Matouš Ornys Litomišlský kancionál, Třebenický kancionál, Mladoboleslavský kancionál,
Jan Kantok Starý Malostranský kancionál, Matouš Radouš Královehradecký graduál.

Bartholomeus Spranger
Byl vedoucím dvorním malířem na dvoře císaře Rudolfa II. Namaloval epitaf zlatníka
Mikuláše Müllera s Zmrtvýchvstalým Kristem.

Hodnocení referátu Renesanční malířství v Čechách a na Moravě

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 066×
  221 slov

Komentáře k referátu Renesanční malířství v Čechách a na Moravě