Kardiotonika, beta-blokátory, ace nhibitory, vředová choroba žaludku a dvanáctníku

A) KARDIOTONIKA , BETA-BLOKÁTORY , ACE NHIBITORY
B) VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU

A) KARDIOTONIKA

- jsou to vitálně důležité léky , zlepšují plnění srdečních komor krví a zesilují stah srdečního svalu
- při prvním zahájení léčby kardiotoniky se používá tzv. nasycovací (saturační) dávky, která je vyšší než tzv. dávka udržovací
- výše saturační dávky je závislá na čase v jakém potřebujeme dosáhnout tonizace srdečního svalu , proto rozeznáváme tzv. rychlou , středně rychlou a pomalou tonizaci
- po dosažení žádoucího účinku se přechází na dávku udržovací
- nemocný musí být pravidelně kontrolován

indikace kardiotonik:
a) srdeční slabost (selhávání srdce) , městnání ve velkém i malém oběhu
b) poruchy rytmu (zejména fibrilace síní s rychlou reakcí komor)

kontraindikace kardiotonik:
- známky digitálisové intoxikace
- síňokomorový blok
- rozvinutý myxedém

Preparáty
- klasickými představiteli kardiotonik jsou digitálisové glykosidy:
1. DIGOXIN – nejčastěji používaný (univerzální)
- obvyklá udržovací dávka 1/2 - 1 tableta denně
- v akutních fázích onem. i.v aplikace
2. DIGITOXIN
- má výrazný účinek na zpomalení srdeční akce
- pouze perorální aplikace
- je vhodný k dlouhodobé léčbě
- vhodný i u nemocných se selháním ledvin
3. STROFANTIN (strofantinové glykosidy)
- kardiotonikum s nejrychlejším nástupem účinku , pouze i.v. aplikace

příznaky předávkování (toxické) :

1) gastrointestiální
- nauzea, emeze , průjmy
2) kardiální
- extrémně zpomalená akce srdeční , možnost vzniku maligních dysrytmií
3) neurologické
- bolesti hlavy , halucinace , poruchy vidění

 

 

 

 

BETA - BLOKÁTORY / beta – lytika /

- antihypertenziva
- snižují TK , puls , srdeční kontraktilitu
- mohou způsobit spazmus průdušek , mohou vyvolat hypoglykémii , opatrnost při řízení

kontraindikace bradykardie , srdeční selhávání , chronická bronchitis , astma bronchiale

př: LOKREN , VASOCARDIN , BETALOC , TRIMEPRANOL , VISKEN

 

 

ACE INHIBITORY

- inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu
- výsledkem inhibice ACE je vazodilatace / antihypertenzivum /

? brání přeměně neúčinného angiotenzinu I v účinný angiotenzin II , který má vazokonstrikční vlastnosti
? zpomalují odbourávání kininů , které mají vazodilatační účinek

př: ENAP , RENITEC , CAPOTEN , TRITEC

Indikace:
v INFARKT MYOKARDU
- ACE inhibitory zlepšují prognózu IM ? zabraňují nepříznivému přetvarování levé komory po IM , čímž zlepšují srdeční funkci
- podávají se obvykle od 3. dne , zejména : 1.) při poruše funkce levé komory způsobené rozsáhlejším
infarktem
2.) při infarktu přední stěny
3.) při opakovaných IM
v HYPERTENZE

 

Kontraindikace:
? hyperkalémie / ACE inhibitory blokují vylučování draslíku /
? hypotenze
? alergie na účinnou látku

Nežádoucí účinky:
? hypotenze
? hyperkalémie
? suchý , neproduktivní kašel
? selhávání ledvin
? vzácně angioedém / otok obličeje , hrdla , rukou a nohou /

! při léčbě ACE inhibitory je třeba občas provést kontrolní odběr krve , lék se nesmí náhle vysadit a bez schválení lékaře kombinovat s volně prodejnými léky!

 

 

 

B) VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU

- je celkové onemocnění chronického původu, postihuje většinou muže středního věku
- projevuje se vznikem defektů (vředů) té části GIT , která přichází do styku s kyselou žaludeční šťávou
příčiny: jsou nejasné
rizikové faktory:
- stresové situace , dietní režim – nepravidelné stravování , kouření , alkohol , černá káva , hypersekrece žal.
šťávy , infekce Helicobacter pylori , krevní skupina 0 , dědičnost , konzumace léku s ulcerogením efektem
(salicyláty) -- ACYLPYRIN , FENYLBUTAZON = antiflogistika, kortikoidy a hormony
- výsledkem působení těchto faktorů je samonatrávení žaludeční sliznice , vlastní žal. šťávou = AUTODIGESCE
- hlavním příznakem je bolest – má různý charakter a lokalizaci a je závislá na jídle

Žaludeční vřed
- uložený nejčastěji na malém zakřivení
- bolesti během 10 – 15 min po jídle , pacient je schopen ukázat bolestivé místo
Dvanáctníkový vřed
- uložený v bulbu duodena , často na zadní stěně , kde naléhá na pankreas
- bolesti na lačno – v noci , nebo časně ráno , mizí po podání i malého množství jídla
- bolest se promítá pod mečík

ostatní obtíže:
- pálení žáhy , dyspeptické obtíže tzv. horního typu , pocit nadmutí , plnosti , nesnášenlivost tuků , někdy zvracení
diagnostika:
- podle typických příznaků - bolest ze závislostí na jídle , denní či roční době ,
- RTG vyš.
- Gastroduodenoskopie
- Vyš. žal. šťávy
- Vyš. stolice na OK

Komplikace:
1. maligní zvrat
2. krvácení
- žaludeční - hematemeze
- dvanáctníkový – meléna
3. perforace
- žaludeční obsah se vylije do dutiny pobřišniční - kruté bolesti
4. pylorostenóza

léčba:
1. především duševní a fyzický klid
2. pravidelná životospráva , nedráždivé pokrmy , vyloučení alkoholu a kouření
3. medikamentózní léčba
a) antacida – ANACID , GASTROGEL ,
- neutralizují působení kys. solné
b) lokální anestetika – PROKAIN
c) antagonisté H2 receptorů - RANISAN , GASTROZEPIN
d) léky atropinového účinku – OXAPHENAN
e) sedativa – DIAZEPAM

4. chirurgická
- vagotomie – protětí větví nervů vagu
- resekční výkony na žaludku

 

Hodnocení referátu Kardiotonika, beta-blokátory, ace nhibitory, vředová choroba žaludku a dvanáctníku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. září 2007
  8 743×
  642 slov

Komentáře k referátu Kardiotonika, beta-blokátory, ace nhibitory, vředová choroba žaludku a dvanáctníku