Krystalografie

1) nerosty krystalované – vznikají krystalizací z roztoku plynů nebo tavenin tam, kde mají
dostatek prostoru, vytváří
a) krystal = těleso s pravidelnou
vnitřní stavbou
b) drůzu krystalů = krystaly
vyrostlé na
společném základě

2) nerosty krystalické – vznikají tam, kde mají nedostatek prostoru, tvoří shluk krystalů
čili agregáty

3) nerosty beztvaré = amorfní –je jich v přírodě nejméně, nevytvářejí krystaly, jsou to nerosty
vodnaté, vytvářejí hrozínky

Modifikace C :

a) mřížka tuhy – C je 4-vazný, atomy C jsou seřazeny do rovnoběžných rovin, uhlíky v jedné rovině jsou vázány se třemi sousedy stejnými vazbami, vazba mezi rovinami je dlouhá, slabá, snadno se bortí č vlastnosti : měkkost, kluznost, otěratelnost, malá hustota

b) mřížka diamantu - C je 4-vazný, atomy C jsou pevně vázány ve 4 různých směrech
krátkými vazbami se 4 sousedními C č vlastnosti : veliká tvrdost (10) a hustota

· tvar krystalu je odrazem vnitřní stavby nerostu

1) rovina souměrnosti je myšlená čára, která rozděluje krystal na 2 shodné části,
z nichž jedna je zrdcadlovým odrazem té druhé
2) osa souměrnosti – pochází středem krystalu a může být tolikačetná, kolikrát se
dostane do stejné polohy při otočení o 360 stupňů

Stupnice tvrdosti :

mastek
Sůl kamenná
Kalcit
Fluorit
Apatit
Živec
křemen
topaz
korund
diamant

*************************

Soustava trojklonná
Osní kříž 3 osy a,b,c, které svírají kosé úhly, souměrnost střed S, příklad nerostu modrá skalice
---------------------------------
Soustava jednoklonná
Osní kříž (3 osy a,b,c) má předozadní osu ukloněnou, svislá a pravolevá jsou kolmé, ostatní kosé, souměrnost střed S, 1 osa a 1 rovina, nerost sádrovec
---------------------------------
Soustava kosočtverečná
Osní kříž 3 osy a,b,c navzákem kolmé, souměrnost střed S, tři osy = a,b,c a tři roviny, nerost síra
---------------------------------
Soustava čtverečná
Osní kříž 3 osy a1, a2, c navzájem kolmé, souměrnost střed S, 5 rovin a 5 os, nerost cínovec
---------------------------------
Soustava krychlová
Osní kříž 3 osy a1, a2, a3 navzájem kolmé, souměrnost střed S, 13 os,9 rovin nerost galenit
---------------------------------
Soustava šesterečná
Osní kříž 4 osy a1, a2, a3, c tři vodorovné a čtvrtá kolmá, souměrnost střed S, 7os a 7 rovin, nerost apatit
---------------------------------
Soustava klencová
Osní kříž 4 osy a1, a2, a3, c , tři svislé roviny souměrnosti a střed S, nerost kalcit

Hodnocení referátu Krystalografie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. červenec 2008
  6 964×
  342 slov

Komentáře k referátu Krystalografie