Popis jednoduchých strojů - páka

Jednoduché stroje

Páka je každá tyč kolem vodorovné osy. Průsečík osy s pákou se nazývá střed otáčení a značí se O. Vzdálenost středu otáčení O od přímky na, které se znázorňuje působící síla, se nazývá rameno síly. Otáčivý účinek síly na páku nezávisí jen na velikosti a směru působící síly, ale rovněž na ramenu síly. Páky se užívá jako jednoduchého stroje z toho důvodu, že páka může působit na předmět velmi značnými silami, přitom naše vlastní silové působení na páku je mnohem menší. Tento poměr sil záleží na vhodně zvolených velikostech obou ramen sil. Podle toho, kde na páce leží obě ramena sil se páky dělí na jednozvratné páky a dvouzvratné páky.

Jednozvratná Páka
Rovnovážná poloha páky může nastat i v případě, kdy obě síly působící na stejné straně páky od osy otáčení. V tomto případě jsou ramena obou sil na stejné straně od osy otáčení. Působíme-li na delším rameni síly menší silou svisle vzhůru,musí na kratším rameni působit větší síla ovšem svisle dolů, aby byla páka v rovnováze (momenty obou sil se musí rovnat). Tohoto rozdílného silového působení na různě dlouhá ramena sil lze využít např. k přepravě těžkých těles nebo k deformačnímu účinku sil (louskáček).

Dvouzvratná Páka
1. Sil působících na obou stranách od středu otáčení je možné využít např. při zvedání těles. Umístíme-li na kratší rameno síly těleso, bude působit na páku svisle dolů tahová síla tělese a páka bude mít snahu se otáčet kolem osy otáčení. Abychom tomu otáčivému účinku zabránili, musíme působit na druhé (delší) rameno silou, která bude tolikrát menší, kolikrát je toto rameno delší než druhé kratší rameno. Tím se páka dostane do rovnováhy a zůstane v klidu. Vyrovnaly se momenty obou sil vzhledem k ose. Chceme-li toto těleso zvednout (uvést páku do otáčivého pohybu), stačí, abychom změnily moment síly. Můžeme buď změnit (prodloužit) delší rameno, nebo zvětšit působící sílu. Výhodnější je prodloužit rameno síly-působíme stejnou silou, ale její účinek je větší.

Hodnocení referátu Popis jednoduchých strojů - páka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. duben 2008
  11 620×
  322 slov

Komentáře k referátu Popis jednoduchých strojů - páka

anonym
super fakt mi to moc pomohlo
fixik
no ja nevim stejně to nějak nechapu, mam tu par příkladu na paku a nejdou mi