Minerály (tabulka)

Název Měď
Složení Cu
Soustava Krychlová
Vzhled Často plíškovitá,keříčkovitá,mechovitá,celistvá
Barva Kovově červená,někdy nahnědlá
Další vlastnosti Kujná,vynikající tepelná a elektrická vodivost
Výskyt V ČR jen mineralogické výskyty:Maďarsko,Velká Británie,USA
Použití Vodiče,elektrotechnika,slitiny

Název Stříbro
Složení Ag
Soustava Krychlová
Vzhled Drátkovité,plíškovité
Barva Kovově bílá,časem černá
Další vlastnosti Kujná,vynikající tepelná a elektrická vodivost
Výskyt Kutná Hora,Jihlava,Jáchymov,Příbram
Použití Elektrotechnika,fotografie,šperkařství,mincovnictví

Název Zlato
Složení Au
Soustava Krychlová
Vzhled Plíškovité, keříčkovité,valounky,velmi drobné plíšky
Barva Kovově žlutá,často světlejší odstíny (příměs stříbra
Další vlastnosti Kujné,vynikající tepelná a elektrická vodivost
Výskyt Jílové u Prahy,Kašperské Hory,Zlaté Hory,Kanada,Rusko,
Použití Měnový kov,mincovnictví,elektrotechnika,šperkařství

Název Síra
Složení S
Soustava Kosočtverečná
Vzhled Jehlanovité nebo klínovité krystaly s diamantovým leskem,zrnitá,povlaky
Barva Žlutá
Výskyt Polsko,Itálie(Sicílie),USA
Použití Chemický průmysl,pyrotechnika,potravinářství

Název Tuha
Složení C
Soustava Šesterečná
Vzhled Šupinkatá až celistvá,často s jílem,neprůhledná,polokovový lesk
Barva Tmavě šedá až černá
Další vlastnosti Vodič elektřiny
Výskyt Český Krumlov,Netolice,Jeseníky
Použití Elektrody suchých článků,moderátor v atomových reaktorech,náplně do tužek

Název Diamant
Složení C
Soustava Krychlová
Vzhled Zaoblené osmistěny,zrna,lesk diamantový
Barva Bezbarvý,žlutá,hnědá,zelená,modrá,černá,
Další vlastnosti Nejtvrdší známá látka
Výskyt Jihoafrická republika,Rusko,Jakutsko,Brazílie
Použití Šperkařství,technické účely(řezání,vrtání,broušení)

Název Galenit
Složení Sulfid olovnatý PbS
Soustava Krychlová
Vzhled Krystaly tvaru krychle,zrnitý,celiství,lesk kovový
Barva Stříbřitě žlutá až černošedá
Další vlastnosti Dokonalá štěpnost podle ploch krychle
Výskyt Příbram,Polsko,USA,Austrálie,Rakousko,
Použití Hlavní ruda olova
Vznik Krystalizací z horkých roztoků,kde se často vyskytuje se sfaleritem,pyritem a chalkopyritem

Název Sfalerit
Složení Sulfid zinečnatý ZnS
Soustava Krychlová
Vzhled Krystalovaný (na krystalových plochách diamantový lesk)
Barva Většinou v hnědých barvách od žlutavě hnědé až do černé
Další vlastnosti Dokonalá štěpnost,velké množství štěpných ploch,často průsvitný
Výskyt Příbram,Kutná Hora,Polsko,USA,Austrálie,Rakousko,
Použití Hlavní ruda vzniku
Vznik Krystalizací z horkých roztoků,kde se často vyskytuje s galenitem,pyritem a chalkopyritem.

Název Pyrit
Složení Disulfid železa,FeS2
Soustava Krychlová
Vzhled Krystaly nejčastěji tvaru krychle s rýhovanými plochami
Barva Zlatožlutá,někdy se zelenavým nádechem
Další vlastnosti Neštěpný
Výskyt Zlaté Hory v Jeseníkách,Hromnice u Plzně,Španělsko
Použití Dříve používán k výrobě kyseliny sírové
Vznik Krystalizací z horkých roztoků,srážením vod v usazeninách s velkým podílem organických zbytků.

Název Chalkopyrit
Složení Sulfid železa a mědi Cufes2
Soustava Čtverečná
Vzhled Nejčastěji zrnitý až celistvý
Barva Kovově žlutá,někdy se zelenavým odstínem
Další vlastnosti Neštěpný
Výskyt Příbram,Slovensko,Německo,USA
Použití Ruda mědí
Vznik Krystalizací z horkých roztoků kde se často vyskytuje se sfaleritem,galenitem a pyritem

Název Sůl Kamenná
Složení Chlorid sodný NaCl
Soustava Krychlová
Vzhled Krystaly tvaru krychle,vláknitá,zrnitá
Barva Bezbarvá nebo zbarvená šedě,modře,červeně
Další vlastnosti Velmi dokonalá štěpnost podle ploch krychle
Výskyt Slovensko,Polsko,Rakousko,Německo
Použití Potravinářský a chemický průmysl
Vznik Vypařováním mořské vody

Název Fluorit
Složení Fluorit vápenatý Caf2
Soustava Krychlová
Vzhled Nejčastěji krystaly tvaru krychle,zrnitý,kusový
Barva Nejčastěji zelený,fialový,v odstínech mezi žlutou a hnědou,též bezbarvý
Další vlastnosti Dokonalá štěpnost podle ploch osmistěnu(4 roviny štěpnosti
Výskyt Krušné Hory,Harrachov,
Použití Surovina pro výrobu sloučenin fluoru:při tavení rud
Vznik Z horkých roztoků na hydrotermálních žilách

Název Křemen
Složení Oxid křemičitý Sio2
Soustava Šesterečná
Vzhled Krystalovaný (šestiboké) kusové
Barva Čirý bělavý,šedavý,barevné odrůdy,růžový,fialový,žlutý.
Další vlastnosti Neštěpný,lom nerovný nebo lasturnatý
Výskyt Zcela běžný minerál Podkrkonoší,Bochovice u Třebíče,Písecko
Použití Sklářský průmysl,optické přístroje,radiotechnika,drahý ozdobný kámen
Vznik Ve všech typech hornin,často tvoří křemenné žíly

Název Kasiteritb (cínovec)
Složení Oxid cíničitý SnO2
Soustava Čtverečná
Vzhled Krystaly sloupcovité,často zrnitý nebo kusový,valounky
Barva Hnědočerná
Další vlastnosti Neštěpný
Výskyt Krušné Hory,Slavkovský les,Anglie,Malajsie,Indonésie
Použití Ruda cínu
Vznik Z plynů uvolňovaných žulovým magnetem bohatým křemíkem

Název Korund
Složení Oxid hlinitý Al2O3
Soustava Šesterečná
Vzhled Krystalovaný
Barva Šedý,modrý,červený
Další vlastnosti Neštěpný
Výskyt Jizerská louka u Kořenova,Srí Lanka,Indie
Použití Brusný materiál,výroba hodinek,výroba laserů
Vznik V pegmatitech a v některých metamorfovaných horninách

Název Magnetit (magnetovec)
Složení Oxid železa Fe3O4
Soustava Krychlová
Vzhled Krystaly tvaru osmistěnu,zrnitý,kusový
Barva Černý lesk polokovový
Další vlastnosti Neštěpný
Výskyt Krušné hory,Švédsko,Rusko,USA
Použití Nejkvalitnější železná ruda
Vznik Magmatický,v některých typech přeměněných hornin
Název Hematit (krevel)
Složení Oxid železitý Fe2O3
Soustava Šesterečná
Vzhled Krystalický,zrnitý,vláknitý,kusový,zemitý
Barva Stříbřitě šedá až černá s polokovovým leskem,méně pevné odrůdy jsou červené a bez lesku
Další vlastnosti Neštěpný
Výskyt Krušné hory,Mníšek pod Brdy
Použití Železná ruda,výroba barviv,drahý kámen
Vznik Krystalizací z horkých roztoků,srážením z mořské vody,vznikají z usazené železné rudy

Název Limonit (hnědel)
Složení Oxid železitý s proměnlivým množstvím vody Fe2O3 xH2O
Soustava Šesterečná
Vzhled Zemitý,kusový,někdy kovově lesklé povlaky
Barva Hnědý a černý,vryp hnědožlutý
Další vlastnosti Neštěpný
Výskyt Běžný minerál,i v půdách,tmel pískovců,(pokličky)
Vznik Zvětráváním železa,srážením z vod

Název Kalcit
Složení Uhličitan vápenatý CaCO3
Soustava Šesterečná
Vzhled Krystalovaný,kusový,
Barva Bezbarví,různá zbarvení příměsemi
Další vlastnosti Dokonalá štěpnost podle ploch klence,rozkládá se v běžných kyselinách.
Výskyt Hydrotermální rudní žíly,v dutinách čedičů,ve vápencích
Použití Průmysl stavebních hmot (vápence,mramory),sochařství
Vznik Ze schránek mořských živočichů,vysrážením z vod.

Název Siderit (ocelek)
Složení Uhličitan železnatý FeCO3
Soustava Šesterečná
Vzhled Krystalovaný,kusový
Barva Hnědožlutý až tmavohnědý
Další vlastnosti Dokonalá štěpnost podle ploch klence,rozkládá se v běžných kyselinách
Výskyt Příbram,Zdice,Kladensko
Použití Železná ruda
Vznik Krystalizací z roztoků na hydrotermálních rudních žilách

Název Magnezit
Složení Uhličitan hořečnatý MgCO3
Soustava Šesterečná
Vzhled Krystalický (podobá se mramoru)
Barva Bílá,žlutá,našedlá,lesk skelný
Další vlastnosti Celistvé magnezity mají častou příměs opálu jsou proto tvrdší a mají skelný lesk
Výskyt V okolí hadcových těles v moldanubiku, Moravské Budějovice,jih Slovenska
Použití Barviva,zubní pasti,chem. Průmysl,filtrace olejů
Vznik Krystalizací reakcí vápenců s roztokem hořčíku

Název Malachit a Azurit
Složení Uhličitany mědi s obsahem vody
Soustava Jednoklonná
Vzhled Práškovité nebo zemité kůry
Barva Malachit-zelená až tmavě zelená,Azurit-modrá
Výskyt Příbram,Podkrkonoší,Rusko,USA
Použití Ozdobné a šperkové kameny
Vznik Zvětráváním rud mědi

Název Sádrovec
Složení Vodnatý síran vápenatý CaSO4
Soustava Jednoklonná
Vzhled Tabulkovité krystaly,vláknitý,zrnitý,
Barva Čirý bílý,zbarvení příměsemi do žluta
Další vlastnosti Dokonalá štěpnost v jednom směru
Výskyt Polsko,Rakousko,Itálie,Španělsko
Použití Průmysl stavebních hmot (sádra,cementy),lékařství
Vznik Vypařováním z mořské vody,zvětráváním pyritu

Název Baryt
Složení Síran barnatý BaSO4
Soustava Kosočtverečná
Vzhled Lupenité a sloupcovité krystaly
Barva Bezbarvý,bílý,různě zbarvený (modrý,hnědý)
Další vlastnosti Dokonalá štěpnost
Výskyt Příbram,Harrachov,USA,Německo
Použití Průmysl stavebních hmot,lékařství,pyrotechnika
Vznik Krystalizací z hydrotermálních roztoků

Název Apatit
Složení Fosforečnan vápenatý s fluorem,chlórem a vodou
Soustava Šesterečná
Vzhled Krystaly tabulkovité,sloupcovité,jehlicovité
Barva Zelený,hnědý,světle fialový
Další vlastnosti Neštěpný
Výskyt Písecko,Horní Slavkov,Cínovec,Rusko,
Použití Výroba hnojiv,kyseliny fosforečné
Vznik Z magmatu,ze zbytků organismů

Název Olivín
Složení Křemičitan s proměnlivým podílem hořčíku
Soustava Kosočtverečná
Vzhled Krystalovaný
Barva Žlutozelený až olivově zelený,lesk skelný
Další vlastnosti Neštěpný
Výskyt Kozákov,Egypt,Brazílie,Pákistán
Použití Drahý kámen
Vznik Krystalizací z magmat s nízkým obsahem křemíku

Název Granát
Složení Křemičitan s obsahem hliníku,železa,hořčíku a vápníku
Soustava Krychlová
Vzhled Krystalovaný nebo okrouhlá zrna
Barva Různé odstíny červené
Další vlastnosti Neštěpný
Výskyt Almandin,Jeseníky,Čáslav,Rusko,Srí Lanka
Použití Drahé kameny,hodiny,brusivo,
Vznik Nejběžnější granát je almandin,častá součást přeměněných

Hodnocení referátu Minerály (tabulka)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. červenec 2007
  7 087×
  1068 slov

Komentáře k referátu Minerály (tabulka)