Materiály

Technické materiály

-konstrukční,určené k výrobě strojů a zařízení
-provozní,nezbytné pro provoz těchto strojů a zařízení

Konstrukční materiály

Přehled materiálů:
1.Technické železo-Hlavní složkou je železo(Fe),v menším množstím jsou zastoupeny příměsi (C,Si,Mn,P,Ni,Cr…)které ovlivnůjí jeho vlastnosi.Vyrábý se tavením ve vysoké peci.Vzniklá tavenina klesá do spodní časti pece(nístěje).
2.Ocel-je nejrozšířenější strojírenský materiál.Používa se na části které jsou značně mechanicky namáhány.
Podle chemického složení rozlišujeme ocel:
-nelegovanou:Je určena pro běžné použití.
-legovanou:Používá se k výrobě nástrojů a namáhaných součástí.
Podle použití rozdělujeme ocel:
-konstrukční:vyniká zejména pevností a houževnatostí.
-nástrojovou:vyniká trvanlivostí řezných hran(je legovaná).
Litina:
Je to slitina železa s 2 až 4% uhlíku.
Šedá litina,Bílá litina,Tvrzená litina,Tvárná litina,Očkovaná litina,Temperovaná litina.
Neželezné kovy (barevné kovy):
Nahrazují se zejména plasty.Rozdělují se na Těžké kovy,Lehké kovy,Slitiny neželezných kovů.Patří sem Měď,Zinek,Olovo,Cín a Hliník.
Slitiny neželezných kovů:
Patří sem Bronzy,Mosazi,Kompozice,Pájky,Slitiny hliníku.
Nekovové materiály:
Největší vyznam mají plasty.Plasty jsou tvořeny-pojivem,plnivem,přísadami.Rozdělují se na Termoplasty(jsou lechce tvarovatelné a měkké) a Reaktoplasty(jsou tvrdé a pebné)
Ostatní nekovové materiály:Dřevo,korek,papír,kůže,azbest,sklo,porcelán,….
Provozně významné vlastnosti materiálů:
Fyzikální vlastnosti:hustota,teplota tavení,tepelná vodivost a roztažnost,elektrická vodivost
Chemické vlastnosti:stálost(odolnost proti korozy a chemickým vlivům)
Mechanické vlastnosti:pevnost,pružnost,křechkost,houževnatost,tvrdost
Technologické vlastnosti:tvárnost,obrábitelnous,slévatelnost,svařitelnost,kalitelnost
Tepelné zpracování oceli:kalení,žíhání,popouštění
Chemickotepelné zpracování oceli:cementování,nitridování,nitrocementace
Ochrana proti korozi:1.správné uskladnění
2.Změnou korozního prostředí přísadou činidel
3.Použití antikorozových materiálů
Paliva a maziva:Dřevo,Černé uhlí,Hnědé uhlí,Rašelina,Ropa
Plynná paliva:Svítiplyn je nejrozšířenější plynné palivo.Zemní plyn nahrazuje svítiplyn.Propan-butan vzniká při výrobě syntetického benzínu.Acetylén používá se na sváření.Bioplyn hlavní součást je metan.
Maziva:Rozdělují se na a)podle skupenství
b)podle původu
Vlastnosti:vazkost a tuhost
Patří sem:Syntetické oleje,Mazací tuky,Tuhá maziva

Manipulační a doprovní linky

Příklady použití linek:Stacionární dopravní linky se používají zejména ve skladech nebo objektech živočišné výroby.Mohou byt plne mechanizivané a automatické.Mobilní dopravní linky se používají při přepravě na větší vzdálenost.Kombinované linky.

Hodnocení referátu Materiály

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. červenec 2007
  7 985×
  362 slov

Komentáře k referátu Materiály

ŽIGULÍK
DEKUJU