Předložka über

(+3. a 4.pád)

WOHIN? Hange die Lampe UBER DER TISCH!

Pově lampu NAD STůL

 

WO? Die Lampe hangt UBER DEM TISCH.

Lampa vysí NADSTLEM.

Předložky UBER se pojí na otázku

KAM?Wohin?se 4 pádem

KDE?Wo?se 3.pádem.

Další předložky se 3 a 4 pádem:AUF,HINTER,IN,UNTER,VOR

Ustálené vazby:erzahlen uber-vyprávět o něčem

Znakem jména s množným číslem.je-n koncovka -(e)n je zakončen jménem.Pokud už samo nekončí na -n.

Popř.:de-n Gaste-n,unsere-n Kindere-n

Dle.:de-n Junge-n

POZNÁMKA: podstatná jména s mn. číslem na -s nepřibírají ve 3.pádě rovněž žádnou koncovku?in den Kinos-v kinech

SLOVESO DURFEN=smět,moci

JEDNOTNÉ ČÍSLO: MNOŽNÉ ČÍSLO:

Ich Darf Wir Durfen

Du Darfst Ihr Durft

Er Darf sie Durfen

sie Darf Sie Durfen

es Darf

PERFEKTUM NEPRAVIDELNÝCH SLOVES:

INFINITIV:Durf-EN PRETERITUM:Durf-TE

Konn-EN Konn-TE

Muss-EN Muss-TE

Soll-EN Soll-TE

Woll-EN Woll-TE

Hodnocení referátu Předložka über

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. červenec 2007
  6 443×
  165 slov

Komentáře k referátu Předložka über