Extremismus

Co je to vlastně extremismus? Ve slovníku se dočteme, že je to určitý politický postoj s krajními politickými názory (pravicový extremismus, levicový extremismus), často spojený s RADIKALISMEM. Přeneseně mimo politickou sféru to také může být záliba v extrémech a extrémních názorech. Extrémista je pak ten, kdo zastává tyto extrémní názory. Mezi extremismus se řadí např. NACIONALISMUS, který znamená nadřazování vlastního národa na úkor dalších národů. Patří sem také odmítání občanských práv a práva na svobodu jednotlivce spolu s odmítáním demokracie, demokratických institucí a představitelů. Stoupenci extremismu zastávají AUTORITARISMUS, což je pojem pro takové společensko-politické poměry, které umožňují vznik autoritářské vlády jednotlivců nebo skupin. Dále jsou pro silný stát a vůdcovský princip a odmítají PLURALISMUS. Pluralismus je politický systém založený na existenci více rovnoprávných politických stran a je základním znakem demokracie. Extremisté podporují RASISMUS jako nadřazenost vlastní rasy, diskriminaci jiných, dále ANTISEMITISMUS a XENOFOBII coby nenávist k cizincům a všemu cizímu.

Například v SRN se pravicový extremismus projevuje zbožňováním praktik a idejí NACISMU. Pravicový extrémisté v tomto případě uctívají nacionální socialismus a zamlčují jeho zločiny, kterých se nacisté dopustili během druhé světové války na vlastním národě, ale i ostatním obyvatelstvu. Mezi pravicové extremisty patří např. SKINHEADI. Další skupinou jsou např. RED-SKINS, kteří jsou oproti skinheadům proti nacismu. V Americe je známá extremistická skupina KU-KLUX-KLAN, která vznikla nejprve roku 1865 a po jejím zákazu vládou USA byl obnovena až roku 1915. Je rasisticky zaměřena zejména proti černošskému obyvatelstvu, ale i jiným obyvatelům odlišujícím se např. náboženstvím.

Jakých trestných činů se mohou extremisté dopouštět? Tak například o skinheadech je známo, že se dopouštějí mnoha trestných činů při jejich častých shromážděních. Dokáží však předejít zatčení. Organizují tato svá shromáždění za doprovodu hlasité hudby na svých soukromých pozemcích. Jako záminku při případných stížnostech uvedou např. oslavu narozenin. Policisté jsou si sice jisti, že na těchto akcích šíří své extrémistické myšlenky, ale nemohou s tím nic dělat. O trestných činech Ku-klux klanu se nemá ani cenu zmiňovat, protože jsou velmi známé (bombové útoky, vraždy páchané na obyvatelstvu snědé pleti, atd.).

V čem může být extremismus nebezpečný? Extremisté páchají mnoho trestných činů, někteří vůbec či méně, někteří více. Šíří také extremistické myšlenky a názory a tím jsou častokrát proti demokracii a demokratické společnosti. Šíření názorů je zejména nebezpečné v případě náboženských sekt. Ty i zcela normálně přemýšlejícího člověka tak psychicky zmatou svými názory, že je pak schopen na ně přepsat celý svůj majetek. Je proto důležité se těmto sektám, ale i ostatním extremistickým skupinám vyhýbat a potlačovat jejich trestné činy.

Hodnocení referátu Extremismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 177×
  418 slov

Komentáře k referátu Extremismus

Jerry
"Mezi pravicové extremisty patří např. SKINHEADI. Další skupinou jsou např. RED-SKINS, kteří jsou oproti skinheadům proti nacismu."

Tak toto je vyloženě špatně formulováno! Red Skins jsou odnoží Skinheads a odnoží je hodně, proto nelze tvrdit, že Skinheads (všichni) jsou pravicový extremisté, pokud chcete poukázat na to, že některé "odnože" inklinují k radikální pravici, použijte název "odnože" a ne celé subkultury!