Listina základních práv a svobod

Preambule 44 článků 6 hlav.

Preambule přirozená práva člověka, občana, navazuje na demokratické a samosprávné tradice našich národů.

Hlava první obecná ustanovení zásady na nichž jsou práva založena (rovnost nezadatelnost nezcizitelnost nezrušitelnost demokratický právní stát zákaz odnárodňování způsob ukládání povinností omezení základních práv a svobod)

Hlava druhá Dva oddíly,
-základní lidská práva a svobod y(každý je způsobilý mít práva - na život nedotknutelnost svoboda zákaz nucených prací lidská důstojnost čest pověst jméno nedotknutelnost obydlí listovní tajemství svoboda myšlení náboženství umělecké tvorby)
-politická práva (svoboda projevu petiční právo shromažďovací sdružovací správa veřejných věcí ochrana svobodné soutěže politických sil

Hlava třetí práva národnostních a etnických menšin národnost nebo etnikum nesmí být na újmu

Hlava čtvrtá hospodářská sociální kulturní práva svoboda volby povolání právo podnikat právo na stávku odměnu za práci ochrana zdraví při práci zabezpečení ve stáří zdravotní péči ochrana dětí a mladistvích

Hlava pátá právo na soudní a jinou právní ochranu každý má právo a nezávislý a nestranný soud

Hlava šestá společná ustanovení výkladové procesní přístupy ustanovení listiny

Hodnocení referátu Listina základních práv a svobod

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červen 2008
  10 703×
  167 slov

Komentáře k referátu Listina základních práv a svobod

jean jeaninkagreyova(zavináč)email.cz
Nevím ale vypadá ro zajímavě.