Moc výkonná

Mezi orgány moci výkonné podle ústav ČR patří prezident republiky, vláda a státní zastupitelství. Prezident republiky: je hlavou státu. Z výkonu své funkce není nikomu odpovědný, nesmí být stíhán a držen. Z téměř absolutní imunity je pouze jediná výjimka - žaloba Senátu - prezident velezrada - ústavní soud. Není pak potrestán jen zbaven své funkce. Návrh na prezidenta musí podat min. deset poslanců na společné schůzi obou komor. Volební období prezidenta je na 5 let, 2 x po sobě a musí mít více než 40let. Prezident se může úřadu vzdát, nemůže být odvolán. Rozdělení pravomocí jde pak k premiérovi a předsedovi Poslanecké sněmovny.

Úkoly prezidenta

  • zastupuje stát navenek
  • jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády
  • svolává zasedání Poslanecké sněmovny
  • rozpouští zasedání Poslanecké sněmovny

je vrchním velitelem ozbrojených sil

má právo udělovat amnestii

Vláda

Je vrcholným kolektivním orgánem moci výkonné. Skládá se z ministrů, z předsedy. Ze své činnosti je odpovědna Poslanecké sněmovně. Předsedu i ministry do funkcí jmenuje prezident. Členové vlády - ministři řídí určitá odvětví/ např. financí, hospodářství, zdravotnictví, školství…

Hodnocení referátu Moc výkonná

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. prosinec 2007
  18 401×
  168 slov

Komentáře k referátu Moc výkonná

idot
hnusný referát
Chicony
Moc pěkny
Tana
Pekný referát!