Tvorba práva

- právní normy vznikají zpravidla v záměrném procesu rozhodnutím oprávněného orgánu
- v kontinentálním typu právní kultury (to je i u nás) je hlavním způsobem vzniku práva (právních norem) legislativní proces

Způsoby tvorby právních norem

- z moci určitého orgánu (autoritativní)
- v legislativním procesu (tvorbou zákonů, vyhlášek, nařízení....)
- jako soudní precedenty
- na základě dohody (konsensuální)
- vznik normativních smluv (kolektivní smlouvy mezi zaměstnavateli a odbory)
- spontánně (konvencí)
- vznik právních obyčejů a právních principů

Legislativní proces

Legislativní proces je tvorba právních předpisů (zákonů, vyhlášek atd...), které obsahují právní normy (pravidla chování..).

Cílem může být nejen tvorba nového právního předpisu, ale i jeho změnu nebo zrušení.

Fáze legislativního procesu

Nejprve by mělo být zjištěno zda je vůbec potřeba nějaké další právní úpravy a jakých společenských vztahů by se měla týkat. Pokud zákonodárce dojde k závěru, že je třeba nějakou novou právní úpravu vytvořit, pak nastávají vlastní stádia legislativního procesu.

 1. Zákonodárná iniciativa
  Navrhnout zákony mohou pouze subjekty k tomu oprávněné:
  - poslanec nebo skupina poslanců
  - Senát
  - vláda
  -zastupitelstvo vyššího územního samosprávního celku (kraje)
  -pokud je podán návrh zákona, musí obsahovat osnovu a důvodnou zprávu
 2. Projednání návrhu zákona a hlasování o návrhu zákona
  Zákon se projednává v rámci Poslanecké sněmovny ve 3 čteních (1. obecná rozprava o kvalitě a potřebnosti, 2.projednání ve výboru nebo výborech, 3. odstranění nejasností a jazykových chyb).
  Pokud je ve 3 čteních přijat, je předán Senátu (ten buď zákon schválí, zamítne, projeví vůli se zákonem nezabývat).
  Pokud Senát zákon vrátí, Poslanecká sněmovna hlasuje znovu a pokud Senát přehlasuje, je zákon přijat.
  Přijatý zákon je předán prezidentovi (ten ho buď podepíše nebo vetuje).
  Vetovaný zákon se vrací zpět do Poslanecké sněmovny a ta pokud přehlasuje veto, pak se zákon vyhlásí.
 3. Promulgace zákona
  Pokud byla dodržena ústavnost legislativní procedury, zákon může být vyhlášen.
  Zákon se vyhlašuje uveřejněním (publikací) ve Sbírce zákonů.
  Dnem vyhlášení nabývá platnosti.

Hodnocení referátu Tvorba práva

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Pauzik
  1. únor 2014
  3 457×
  301 slov

Komentáře k referátu Tvorba práva